Ja w internecie

PROGRAM SZKOLENIOWY W ZAKRESIE ROZWOJU KOMPETENCJI CYFROWYCHWyszukaj na stronie "Ja w internecie"Wspólne sprawy
Czyli krótko i na temat, o sprawach, które dotyczą po prostu całej kultury. Dlaczego kulnes jest cool? Komu tak naprawdę opłaca się korzystanie z legalnych źródeł kultury? Komu może zagrażać legalizacja? Co musi się zmienić, żeby w Polsce zapanowała moda na cyfrową kulturę z legalnych źródeł?
Polsko-Niemiecki Fundusz Filmowy

CZYTELNIA KULTURALNA

/ Wspólne sprawy

Polsko-Niemiecki Fundusz Filmowy

Polsko-Niemiecki Fundusz Filmowy

09.12.16

9 grudnia 2016 r. we Wrocławiu Magdalena Sroka, dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, Peter Dinges, dyrektor Filmförderungsanstalt, Kirsten Niehuus, dyrektor Medienboard Berlin-Brandenburg oraz Claas Danielsen, dyrektor Mitteldeutsche Medienfoerderung podpisali porozumienie o współpracy w ramach Polsko-Niemieckiego Funduszu Filmowego. Do inicjatywy dołączył nowy partner - Federalny Fundusz Filmowy FFA (Filmförderungsanstalt). Dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej Magdalena Sroka zadeklarowała podniesienie udziału Instytutu w Polsko-Niemieckim Funduszu Filmowym do 150 tys. euro. Ostatecznie, wraz z przystąpieniem nowego partnera, budżet Funduszu wzrośnie z 300 tys. euro do 500 tys. euro rocznie.

Dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej Magdalena Sroka, Prezes Medienboard Kirsten Niehuus oraz Prezes MDM Claas Danielsen podkreślili: <<Niemcy i Polska są narodami o długiej i bogatej tradycji filmowej, a powstające obecnie w obu krajach filmy, jak np. "Ida" Pawła Pawlikowskiego czy "Toni Erdman" Maren Ade odnoszą sukcesy na arenie międzynarodowej. Po 11 latach wspierania projektów na etapie prac scenariuszowych i rozwojowych, polsko-niemieckie koprodukcje mogą od tego roku pozyskać także wsparcie na etapie produkcyjnym. Dołączenie FFA do Polsko-Niemieckiego Funduszu Filmowego oznacza, że nasza współpraca będzie miała charakter ogólnokrajowy również po niemieckiej stronie>>."Przystąpienie FFA do Polsko-Niemieckiego Funduszu Filmowego, sprawi, że oba kraje będą reprezentowane przez narodowe fundusze filmowe. Zwiększy to rangę i możliwości naszej ponadnarodowej inicjatywy. Dziesięć lat współpracy dowiodło o silnej, także w wymiarze symbolicznym, więzi pomiędzy środowiskami filmowymi naszych krajów. Przed nami nowe perspektywy współpracy w obszarze kinematografii" – mówi Peter Dinges, dyrektor Filmförderungsanstalt.

W ocenie Sekretarza Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Jarosława Sellina rozwój polskiej produkcji filmowej jest jednym z priorytetów Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. "Cieszę się z dołączenia Filmförderungsanstalt do Polsko- Niemieckiego Funduszu Filmowego, bo będzie to istotne wsparcie dla producentów filmowych realizujących koprodukcje międzynarodowe. Polsko-Niemiecki Fundusz Filmowy jest dobrym przykładem współpracy między naszymi krajami w obszarze kultury" – dodał.

Premier Rządu Kraju Związkowego Brandenburgia i koordynator Rządu Federalnego do polsko-niemieckiej współpracy przygranicznej i regionalnej Dietmar Woidke uznał przystąpienie Federalnej Agencji Filmowej FFA do Polsko-Niemieckiego Funduszu Filmowego za "przykład narodowej odpowiedzialności w dziedzinie współpracy kulturowej i filmowej. Medium filmowe jest stworzone do budowania porozumienia i wzajemnego poznania. Dlatego bardzo cieszy mnie, że wraz z przystąpieniem Filmförderungsanstalt zwiększy się liczba dofinansowanych projektów, i tym samym ludzie po obu stronach Odry i Nysy lepiej się poznają".

Porozumienie o współpracy w ramach Polsko-Niemieckiego Funduszu Filmowego zostało podpisane 9 grudnia 2016 w Infopunkcie Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016 – Barbara, w przeddzień ceremonii wręczenia 29. Europejskich Nagród Filmowych.

Polsko-Niemiecki Fundusz Filmowy

Polsko-Niemiecki Fundusz Filmowy rozpoczął działalność w 2015 roku, w następstwie działającego od 2005 roku Polsko-Niemieckiego Funduszu Co-Developmentowego, którego zadaniem było wspieranie rozwoju wspólnych projektów filmowych. Dziesięć lat później, dyrektorzy współpracujących instytucji zdecydowali o podwyższeniu środków finansowych oraz rozszerzeniu działalności Funduszu o wsparcie dla produkcji filmowej. W ramach Polsko- Niemieckiego Funduszu Filmowego producent filmowy może ubiegać się zarówno o wsparcie rozwoju projektu, jak i produkcji pełnometrażowych filmów niskobudżetowych, debiutów oraz filmów o innowacyjnym sposobie narracji.

W trakcie swojej działalności Polsko-Niemiecki Fundusz Filmowy (wcześniej Co-Developmentowy) dofinansował rozwój 33 projektów filmowych, wśród których znalazły się filmy tak znakomitych twórców, jak m.in.: Agnieszka Holland ("Pokot"), Robert Schwentke ("Der Hauptmann"), Marie Nöelle ("Marie Curie"), Matthias Luthardt ("Lis"), Robert Gliński ("W zwierciadle"). Inicjatywa cieszy się również dużym zainteresowaniem młodych talentów. Ze środków Funduszu skorzystali już m.in.: Kuba Czekaj ("Nix"), Julian Pörksen ("Whatever Happens Next"), Agnieszka Zwiefka ("Blizny"), Marta Minorowicz ("Zud") czy Mariko Saga ("Dom tułaczy").
Publikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna Kultura.Do góry!