LEGALNE ŹRÓDŁA

/ Biblioteki

Biblioteka Cyfrowa Politechniki Warszawskiej

Biblioteka Cyfrowa Politechniki Warszawskiej

Zasadniczym zadaniem Biblioteki Cyfrowej Politechniki Warszawskiej jest stworzenie dostępu poprzez Internet do zasobów edukacyjnych i twórczości naukowej pracowników Politechniki Warszawskiej, a także do dóbr kultury o istotnym znaczeniu historycznym dla rozwoju myśli naukowej i technicznej. Prezentujemy także dokumenty związane z dziejami naszej uczelni oraz kolekcje Varsaviana (zbiór książek, zdjęć, map i innych dokumentów związanych z historia i kulturą materialna Warszawy) i kolekcje Ikonografia, zawierającą fotografie, grafiki i pocztówki ze zbiorów BGPW.

BEZPŁATNE

LEGALNE ŹRÓDŁA

/ Biblioteki

Biblioteka cyfrowa Polskiego Towarzystawa Informatycznego

Biblioteka cyfrowa Polskiego Towarzystawa Informatycznego

Zbiory przygotowane przez PTI związane są z historią polskiej informatyki. Archiwum zawiera książki, czasopisma, a także publikacje pokonferencyjne.

Kategorie: książki, czasopisma, publikacje.

BEZPŁATNE

LEGALNE ŹRÓDŁA

/ Biblioteki

Biblioteka Cyfrowa UMCS

Biblioteka Cyfrowa UMCS

Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie jest tworzona w oparciu o zasoby systemu biblioteczno-informacyjnego UMCS i zbiory prywatne pracowników naukowych UMCS. Powstające kolekcje obejmą: cyfrowe kopie zbiorów stanowiących dziedzictwo kultury europejskiej i regionalnej, kopie podręczników akademickich, monografii i artykułów naukowych, rozpraw doktorskich, publikacji różnego typu dotyczących Lubelszczyzny. Zasadniczym celem realizowanego projektu jest udostępnienie zasobów cyfrowych potrzebnych do prowadzenia w Uniwersytecie prac naukowych i dydaktycznych, jak również dostarczenie materiałów dla wszystkich zainteresowanych użytkowników Internetu. Realizacja projektu będzie służyła ochronie zabytkowych zbiorów reprezentujących dziedzictwo kulturowe i upowszechnieniu wiedzy na ich temat.

BEZPŁATNE

LEGALNE ŹRÓDŁA

/ Biblioteki

Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Łódzkiego

Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Łódzkiego

Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Łódzkiego została udostępniona czytelnikom 1 kwietnia 2008 roku. Jest to inicjatywa podjęta i realizowana przez Bibliotekę Uniwersytetu Łódzkiego, w oparciu o własne zbiory biblioteczne, zgodnie z obowiązującym prawem autorskim. Założeniem Biblioteki Cyfrowej UŁ jest stworzenie dostępu do następujących rodzajów zasobów: czasopism z XIX i początków XX wieku, czasopism regionalnych „drugiego obiegu”, wybranych cennych egzemplarzy z kolekcji specjalnych: muzykalii, zbiorów ikonograficznych, zbiorów kartograficznych, starych druków. Celem projektu jest rozszerzenie i ułatwienie dostępu do zbiorów bibliotecznych i ich popularyzacja przy jednoczesnej ochronie materiałów oryginalnych.

BEZPŁATNE

LEGALNE ŹRÓDŁA

/ Biblioteki

Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego udostępnia publikacje dotyczące dziejów regionu, historii nauk matematyczno-przyrodniczych oraz materiały dydaktyczne i wydawnictwa UWM. Celem projektu jest stworzenie akademickiego repozytorium zasobów cyfrowych przydatnych w realizacji badań naukowych i prac dydaktycznych oraz dostarczenie materiałów wszystkim zainteresowanym użytkownikom. Digitalizacja i publikacja cyfrowych wersji dokumentów pozwoli na ochronę cennych zbiorów, a jednocześnie umożliwi ich popularyzację.

BEZPŁATNE

LEGALNE ŹRÓDŁA

/ Biblioteki

Biblioteka Cyfrowa Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Biblioteka Cyfrowa Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Zasoby obejmują materiały archiwalne dotyczą zasadniczo problematyki medycznej i biologicznej. Znajdują się tutaj książki, ulotki, rękopisy, czasopisma, stare rysunki.

Kategorie: rękopisy, książki, rysunki, czasopisma.

BEZPŁATNE

LEGALNE ŹRÓDŁA

/ Biblioteki

Biblioteka Cyfrowa Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie

Biblioteka Cyfrowa Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie

Biblioteka Cyfrowa WSPol udostępnia głównie wydawnictwa zwarte i czasopisma powstałe przed 1945 r. o tematyce policyjno-prawniczej, które cieszą się dużym zainteresowaniem czytelników z całej Polski, a które są rzadko dostępne w innych bibliotekach.

Kategorie: książki, czasopisma.

BEZPŁATNE

LEGALNE ŹRÓDŁA

/ Biblioteki

Biblioteka Narodowa

Biblioteka Narodowa

Biblioteka Narodowa (BN) udostępnia w czytelniach 8 mln pozycji: książki i czasopisma, ikonografię, mapy, nuty, nagrania, filmy i in. Za pośrednictwem Internetu, w Cyfrowej Bibliotece Narodowej (Polona.pl), dostępnych jest całodobowo prawie 40 tysięcy pozycji, wybranych spośród najważniejszych dla kultury polskiej (ze zbiorów BN). Polona.pl zawiera dzieła, należące do domeny publicznej.

BEZPŁATNE

LEGALNE ŹRÓDŁA

/ Biblioteki

Biblioteka Cyfrowa Polskiego Instytutu Antropologii

Biblioteka Cyfrowa Polskiego Instytutu Antropologii

Głównym celem projektu jest wzbogacenie polskiego Internetu o fachowe treści etnograficzne. Planowanym końcowym efektem projektu ma być kompleksowe rozwiązanie komputerowego wspomagania pracy etnografa (wyszukiwanie informacji naukowej w Internecie, baza polskich tekstów etnograficznych, narzędzia do zarządzania bibliografią i do analizy danych jakościowych).

BEZPŁATNE

LEGALNE ŹRÓDŁA

/ Biblioteki

Biblioteka Cyfrowa Regionalia Ziemi Łódzkiej

Biblioteka Cyfrowa Regionalia Ziemi Łódzkiej

Została udostępniona czytelnikom 1 grudnia 2008 roku. Tworzona jest przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi. Udostępnia głównie materiały regionalne, a w szczególności najstarsze czasopisma łódzkie.

BEZPŁATNE

LEGALNE ŹRÓDŁA

/ Biblioteki

Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Repozytorium Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach udostępnia materiały archiwalne oraz współczesne publikacje, pozostające własnością biblioteki.

Kategorie: druki.

BEZPŁATNE

LEGALNE ŹRÓDŁA

/ Biblioteki

Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

Biblioteka upublicznia materiały związane z chrześcijanizmem, Janem Pawłem II, a także inne publikacje związane z problematyką społeczną.

Kategorie: czasopisma, książki, ulotki.

BEZPŁATNE

LEGALNE ŹRÓDŁA

/ Biblioteki

Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Wrocławskiego

Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Wrocławskiego

Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Wrocławskiego oferuje dostęp do zabytków piśmiennictwa, zbiorów edukacyjnych i wystaw, prezentujących najbardziej interesujące kolekcje wybrane z bogatych zasobów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Kolekcje Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego obejmują zdigitalizowane zbiory, które ze względu na ich wartość historyczną, treść, format i zakres terytorialny stanowią dziedzictwo kultury europejskiej lub regionalnej. Oryginały poddane procesowi digitalizacji obejmują następujące formaty: książki (w tym stare druki), czasopisma, rękopisy, fotografie, nuty, mapy, karty pocztowe, grafiki. Uwzględniają one także materiały edukacyjne, wystawy i inne. Zakres terytorialny kolekcji Dziedzictwo kulturowe dotyczy obszaru niemal całej Europy, a Regionalia obejmują cały Śląsk i Łużyce, ze szczególnym uwzględnieniem Dolnego Śląska i Wrocławia.

BEZPŁATNE

LEGALNE ŹRÓDŁA

/ Biblioteki

Biblioteka Cyfrowa WBP w Lublinie

Biblioteka Cyfrowa WBP w Lublinie

Biblioteka Cyfrowa WBP w Lublinie udostępnia w formie elektronicznej zbiory Książnicy. Znajdują się wśród nich materiały książki, fotografie, rękopisy, stare druki, grafiki, czasopisma, druki ulotne) z Lublina i Lubelszczyzny, oraz cenne dokumenty i publikacje spoza regionu. Docelowo planujemy również udostępnianie publikacji małych regionalnych ośrodków wydawniczych oraz zbiorów prywatnych (np. fotografii).

BEZPŁATNE

LEGALNE ŹRÓDŁA

/ Biblioteki

Biblioteka Kolekcji Prywatnych

Biblioteka Kolekcji Prywatnych

Biblioteka Kolekcji Prywatnych została utworzona w ramach realizacji europejskiego projektu „Europeana Photography”, przy finansowym wsparciu Narodowego Instytutu Audiowizualnego. W Bibliotece umieszczane są materiały sprzed lat 80. XX wieku, posiadające wartość dokumentalną, kolekcjonerską, artystyczną. Wśród przykładowych kolekcji znaleźć można: archiwalia i fotografie dokumentujące życie w obozach jenieckich podczas II wojny światowej.

Kategorie: archiwalia, publikacje, fotografie.

BEZPŁATNE

LEGALNE ŹRÓDŁA

/ Biblioteki

Biblioteka Otwartej Nauki

Biblioteka Otwartej Nauki

Biblioteka Otwartej Nauki jest projektem otwierania dostęp do publikacji naukowych z dziedzin nauk humanistycznych.

Pomagamy czytać umowy wydawnicze. Wspieramy w negocjacjach z wydawcami. Po wyjaśnieniu kwestii praw autorskich bierzemy na siebie proces digitalizacji i przygotowujemy publikacje, które nie istnieją w wersji cyfrowej do publikacji w sieci. Autor chcący udostępnić swoją publikację nie ponosi żadnych kosztów.

Oto kilka powodów, dla których warto digitalizować i udostępniać książki w otwarty sposób:

Digitalizacja daje trudnodostępnym książkom naukowym drugie życie. Udostępnienie ich w sieci sprawia, że zyskują szeroki zasięg, uwarunkowany jedynie dostępem do internetu.

Cyfrowa forma książki naukowej podnosi jej użyteczność. Ułatwia pracę pracę z tekstem, wykorzystanie zawartych w nim informacji, podanej bibliografii i materiału źródłowego. Daje możliwość szybkiego przeszukiwania i odnajdywania właściwych informacji.

Widoczność w Google Scholar publikacji umieszczonych w BON, wzbogaca bazę danych do indeksu cytowań danego autora. Indeksy cytowań tworzone na podstawie danych zbieranych w Google Scholar są jednym ze wskaźników oceny wniosków grantowych.

Autor udostępniając więc książkę staje się bardziej rozpoznawalny, a jego badania zwiększają swoje szanse na pozyskanie dofinansowań.

Potencjalnie największą widoczność publikacji w sieci wspierają również licencje Creative Commons.

ŁĄCZONE


1
strona
2/7
3

Do góry!