LEGALNE ŹRÓDŁA

/ Biblioteki

Biblioteka Otwartej Nauki

Biblioteka Otwartej Nauki

Biblioteka Otwartej Nauki jest projektem otwierania dostęp do publikacji naukowych z dziedzin nauk humanistycznych.

Pomagamy czytać umowy wydawnicze. Wspieramy w negocjacjach z wydawcami. Po wyjaśnieniu kwestii praw autorskich bierzemy na siebie proces digitalizacji i przygotowujemy publikacje, które nie istnieją w wersji cyfrowej do publikacji w sieci. Autor chcący udostępnić swoją publikację nie ponosi żadnych kosztów.

Oto kilka powodów, dla których warto digitalizować i udostępniać książki w otwarty sposób:

Digitalizacja daje trudnodostępnym książkom naukowym drugie życie. Udostępnienie ich w sieci sprawia, że zyskują szeroki zasięg, uwarunkowany jedynie dostępem do internetu.

Cyfrowa forma książki naukowej podnosi jej użyteczność. Ułatwia pracę pracę z tekstem, wykorzystanie zawartych w nim informacji, podanej bibliografii i materiału źródłowego. Daje możliwość szybkiego przeszukiwania i odnajdywania właściwych informacji.

Widoczność w Google Scholar publikacji umieszczonych w BON, wzbogaca bazę danych do indeksu cytowań danego autora. Indeksy cytowań tworzone na podstawie danych zbieranych w Google Scholar są jednym ze wskaźników oceny wniosków grantowych.

Autor udostępniając więc książkę staje się bardziej rozpoznawalny, a jego badania zwiększają swoje szanse na pozyskanie dofinansowań.

Potencjalnie największą widoczność publikacji w sieci wspierają również licencje Creative Commons.

ŁĄCZONE

LEGALNE ŹRÓDŁA

/ Biblioteki

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS) są bazą adresowaną zarówno do wydawców i redaktorów naukowych, jak i przede wszystkim do czytelników. Znajdują się w niej czasopisma z różnych dyscyplin naukowych. Podstawowym kryterium umieszczenia czasopisma w bazie jest jego naukowy charakter. Pozostałe kryteria są uwidocznione w strukturze strony czasopisma. Warunkiem przyjęcia do CNS czasopisma jest jego periodyczny charakter (np. rocznik, półrocznik czy kwartalnik).

Celem bazy Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS) jest uprzystępnienie czytelnikom najnowszych wyników badań prowadzonych w różnych ośrodkach naukowych. Dostęp do abstraktów oraz stron przykładowych stron jest wolny. Baza umożliwia również zapoznanie się z całym tekstem (trwają testy technicznie tej funkcjonalności).

Twórcy bazy Czasopisma Naukowe w Sieci (CSN) wyrażają nadzieję, że przyczyni się ona nie tylko do zwiększenia tempa wymiany informacji naukowych, ale wpłynie także na ożywienie dyskusji, a w rezultacie na podjęcie nowych tematów badawczych.

ŁĄCZONE

LEGALNE ŹRÓDŁA

/ Biblioteki

Repozytorium Cyfrowe Uniwersytety Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy

Repozytorium Cyfrowe Uniwersytety Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy

Celem Repozytorium jest upowszechnianie dorobku naukowego oraz badań prowadzonych na Uczelni. Publikacje naukowe UTP, wzbogacone o metadane (opis bibliograficzny, słowa kluczowe, prawa i in.), digitalizuje się i udostępnia zgodnie z wymogami prawa autorskiego.

ŁĄCZONE

LEGALNE ŹRÓDŁA

/ Biblioteki

Cyfrowa Biblioteka Pedagogiczna w Chełmie

Cyfrowa Biblioteka Pedagogiczna w Chełmie

Liczące ponad 500 pozycji zbiory cyfrowe zawierają przede wszystkim kolekcję wydawnictw drugiego obiegu z lat 70 - 90 XX wieku. Zbiór obejmuje, czasopisma, gazetki, broszury i serwisy informacyjne. Prezentowane wydawnictwa to pisma solidarnościowych regionalnych ośrodków krajowych, związków zawodowych, komisji zakładowych, organizacji młodzieżowych i studenckich. Do przeglądania publikacji potrzebna jest wtyczka DjVu.

ŁĄCZONE

LEGALNE ŹRÓDŁA

/ Biblioteki

Płocka Biblioteka Cyfrowa

Płocka Biblioteka Cyfrowa

Płocka Biblioteka Cyfrowa jest tworzona przez Towarzystwo Naukowe Płockie na bazie zbiorów jego Biblioteki im. Zielińskich. W założeniu PBC ma stanowić zasób wiedzy o Płocku, ziemi płockiej i Mazowszu oraz promować płockie dziedzictwo kulturowe i naukowe. Płocka Biblioteka Cyfrowa publikuje kolekcje ważnych i ciekawych materiałów regionalnych tj. plociana i mazoviana, a także zasoby dziedzictwa kulturowego, cenne zabytki piśmiennictwa.

ŁĄCZONE

LEGALNE ŹRÓDŁA

/ Biblioteki

Repozytorium eRIKA

Repozytorium eRIKA

Repozytorium eRIKA to cyfrowa kolekcja dokumentów stanowiących świadectwo naukowej, badawczej oraz dydaktycznej działalności pracowników Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Znajdziesz tu między innymi: artykuły naukowe, książki i fragmenty książek, rozprawy doktorskie, raporty z prac badawczych, nagradzane prace magisterskie i licencjackie oraz materiały konferencyjne.

ŁĄCZONEDo góry!