Zamów newsletter

/ Newsletter

Zamów newsletter

Zamów newsletter

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu cotygodniowej wysyłki newslettera przez Fundację Legalna Kultura.  1.        Administratorem danych osobowych jest Fundacja Legalna Kultura , adres: Ul. Marszałkowska 84/92 lok.121 Warszawa

2.        Osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych osobowych jest Pani Kinga Jakubowska (e-mail daneosobowe@legalnakultura.pl)
3.        Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
a)       Wysyłania newstlettera
b)       Wysyłania zaproszeń na wydarzenia
4.        Podstawą prawną przetwarzania danych jest  zgoda osoby na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit A RODO 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
6.        Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom oraz nie będą przekazywane do innych państw.
7.        Dane osobowe będą przetwarzane przez okres do wycofania zgody na ich przetwarzanie.
8.        Jeżeli przetwarzanie danych wynika z udzielonej zgody, zgoda taka może zostać cofnięta w każdym czasie poprzez wysłanie maila na adres: daneosobowe@legalnakultura.pl
9.        W związku z przetwarzaniem danych przysługuje Ci prawo do:

a)       dostępu do danych,
b)       poprawiania danych,
c)       ograniczenia przetwarzania danych,
d)       usunięcia danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
10.    Przysługuje Ci skarga do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Do góry!