LEGALNE ŹRÓDŁA

/ Archiwa

ISAP

ISAP

Baza Internetowy System Aktów Prawnych - ISAP zawiera opisy bibliograficzne i teksty aktów prawnych opublikowanych w wydawnictwach urzędowych: Dzienniku Ustaw oraz Monitorze Polskim, wydawanych przez Prezesa Rady Ministrów.

ŁĄCZONE

LEGALNE ŹRÓDŁA

/ Archiwa

Narodowe Archiwum Cyfrowe

Narodowe Archiwum Cyfrowe

Narodowe Archiwum Cyfrowe zawiera ponad 160 000 fotografii archiwalnych i jest stale rozwijany. Zdjęcia pochodzą z okresu od drugiej połowy XIX wieku do czasów współczesnych. Każdy może za darmo wykorzystać do 300 fotografii rocznie, spełniając zasady publikacji określone przez NAC (więcej: http://www.nac.gov.pl/biuro). Zobacz trailer 3d http://youtu.be/gjswjIAp41I

ŁĄCZONE

LEGALNE ŹRÓDŁA

/ Archiwa

PAUart Katalog zbiorów artystycznych i naukowych Polskiej Akademii Umiejętności

PAUart Katalog zbiorów artystycznych i naukowych Polskiej Akademii Umiejętności

Poprzez Katalog PAUart udostępniane są ikonograficzne zbiory artystyczne i naukowe będące własnością Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk. Począwszy od 2014 roku, sukcesywną digitalizacją i naukowym opracowaniem objęte zostały zbiory graficzne z Gabinetu Rycin i fotografie ze Zbiorów Specjalnych Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie oraz fotografie z Fototeki Lanckorońskich PAU i Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie. W perspektywie długofalowej projekt zakłada digitalizację całości zbiorów, których liczba szacowana jest obecnie na około 240 tys. oraz udostępnianie eksponatów z kolekcji artystycznej Biblioteki Polskiej w Paryżu.

BEZPŁATNE

LEGALNE ŹRÓDŁA

/ Archiwa

Przekrój

Przekrój

Od 1945 do 2000, wszystkie numery "Przekroju" w jednym miejscu! Na stronie kwartalnika "Przekrój" znajdziecie oszerne archiwum jednego z najciekawszych pisam na polskiej mapie wydawniczej. Założony przez Mariana Eilego, który był redaktorem naczelnym pisma przez 24 lata, pierwszy numer ukazał się 15 kwietnia 1945 roku. W 561 numerze wydanym 8 stycznia 1956 roku pojawiła się krzyżówka. W połowie lat 1970. tygodnik osiągał rekordowe nakłady ponad 700 tys. egzemplarzy.

BEZPŁATNE

LEGALNE ŹRÓDŁA

/ Archiwa

Repozytorium Dzieł Bogusława Schaeffera

Repozytorium Dzieł Bogusława Schaeffera

Repozytorium prowadzone przez Fundację Przyjaciół Sztuk AUREA PORTA ma na celu ponowne włączenie do obiegu kultury wybitnych na skalę światową, a często zapomnianych, dzieł twórcy. Projekt obejmuje konserwację, opracowanie zestawienia zasobów i udostępnienie materiałów papierowych - partytur, grafik i tekstów (rękopisy, faksymile) - pochodzących z prywatnych zbiorów kompozytora. Korzystanie z materiałów jest w większości bezpłatne, bez konieczności logowania się, natomiast w przypadkach, gdy obowiązywać będą osobne umowy licencyjne, udostępnienie odbędzie się w ramach dozwolonego użytku.

ŁĄCZONE

LEGALNE ŹRÓDŁA

/ Archiwa

Skanseny.net

Skanseny.net

Skanseny.netserwis internetowy poświęcony polskim skansenom. To baza muzeów, baza zdjęć i baza wydarzeń kulturalnych. To także 60 polskich skansenów w jednym miejscu, wszystkie regiony etnograficzne oraz przede wszystkim ponad 4000 zdjęć zbiorów muzealnych dostępnych na licencji Creative Commons. Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Pracownia Etnograficzna.

BEZPŁATNE

LEGALNE ŹRÓDŁA

/ Archiwa

Szukajwarchiwach.pl

Szukajwarchiwach.pl

W serwisie szukajwarchiwach.pl można znaleźć miliony skanów i opisy dokumentów pochodzących z archiwów państwowych oraz innych polskich instytucji kultury. W serwisie znajdują się m.in. akta stanu cywilnego, przydatne w pracy genealogów, plany architektoniczne Biura Odbudowy Stolicy czy odtajnione dokumenty dyplomatyczne.

BEZPŁATNE

LEGALNE ŹRÓDŁA

/ Archiwa

TrekEarth

TrekEarth

TrekEarth jest zaangażowany we wspieranie globalnej społeczności zainteresowanej fotografią z całego świata. Członkowie TrekEarth starają się dostarczać angażujące zdjęcia i przydatne uwagi dla siebie nawzajem i całej społeczności internetowej.

BEZPŁATNE

LEGALNE ŹRÓDŁA

/ Archiwa

Mediateka CLZ - multimedialne archiwum historii mówionej miasta i regionu

Mediateka CLZ - multimedialne archiwum historii mówionej miasta i regionu

Głównym celem projektu e-Mediateka Centrum im. Ludwika Zamenhoffa jest profesjonalne opracowanie i udostępnienie w Internecie ponad dwóch tysięcy obiektów cyfrowych z dotychczasowych zasobów naszego multimedialnego archiwum. Będą to skany fotografii i dokumentów oraz nagrania audio-wideo, dotyczące historii Białegostoku i Podlasia od końca XIX wieku do czasów współczesnych.

BEZPŁATNE

LEGALNE ŹRÓDŁA

/ Archiwa

Open Images

Open Images

Open Images jest stroną, która powstała z inicjatywy Beeld en Geluid, czyli Holenderskiego Instytutu Dźwięku i Obrazu, we współpracy z Knowledgeland. Oferuje dostęp do archiwalnych zbiorów audiowizualnych. Materiały zgromadzone przez Open Images można ściągać i wykorzystywać ponownie. Zbiory dostępne są na licencji Creative Commons, która daje użytkownikom więcej możliwości niż tradycyjny model praw autorskich. Użytkownicy mogą także powiększać zbiory poprzez dodawanie własnego materiału.

BEZPŁATNE

LEGALNE ŹRÓDŁA

/ Archiwa

Polski Atlas Etnograficzny

Polski Atlas Etnograficzny

Cyfrowe Archiwum Polskiego Atlasu Etnograficznego to strona powstała w ramach projektu, którego podstawowym celem  jest:

• opracowanie  naukowe i cyfryzacja  zasobów archiwalnych  Polskiego Atlasu Etnograficznego, będących unikalnym źródłem historii wsi polskiej gromadzonej przez etnologów i folklorystów w II połowie XX wieku,

• ochrona i zachowanie wiedzy o dziedzictwie kulturowym wsi polskiejpoprzez udostępnienie bogatego dorobku atlasowego szerokiemu gronu odbiorców w sieci Internet - w odróżnieniu od innych archiwów etnograficznych Polski Atlas Etnograficzny (PAE) obejmuje całą Polskę, co pozwala na dokonywanie rozbudowanych analiz porównawczych nad zróżnicowaniem kulturowym wsi polskiej,

• opracowanie elektronicznego katalogu wielotysięcznych i unikatowych ogólnopolskich materiałów źródłowych, w szczególności map, fotografii terenowych, ankiet i kwestionariuszy wywiadu, dokumentujących kulturę wsi polskiej w II połowie XX wieku. Pozwoli to zaistnieć zgromadzonym materiałom w obiegu naukowym, stając się  istotnym elementem dziedzictwa i kultury narodowej.

BEZPŁATNE

LEGALNE ŹRÓDŁA

/ Archiwa

Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych

Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych

Multidyscypinarne Repozytorium Cyfrowe złożone ze zdigitalizowanych materiałów archiwalnych, publikacji naukowych, dokumentacji badań oraz piśmienniczego dziedzictwa kulturowego wyselekcjonowanych ze zbiorów 16 polskich instytutów naukowych oraz ich bibliotek.

BEZPŁATNE

LEGALNE ŹRÓDŁA

/ Archiwa

Schulz/forum

Schulz/forum

Internetowe kalendarium życia, twórczości i recepcji Brunona Schulza. Powstanie portalu jest efektem dwuletnich starań Pracowni Schulzowskiej, działającej przy Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Autorzy internetowego kalendarium, które będzie uzupełniane niemal każdego miesiąca, starają się odtworzyć wszystkie dni życia Brunona Schulza, przedstawić ważne dla niego osoby i miejsca oraz prześledzić historię recepcji jego dzieł. Ponadto portal prezentuje możliwie najpełniejszą galerię twórczości plastycznej Schulza, liczne materiały źródłowe (takie jak na przykład rękopisy listów pisarza), a także aktualizowaną na bieżąco bibliografię przedmiotową i podmiotową. W pierwszej odsłonie hipertekstowego kalendarium znalazło się między innymi: 275 wpisów dziennych, 10 biogramów i opisów miejsc, 70 różnych materiałów ikonograficznych, 110 źródeł i 2350 pozycji bibliograficznych (do ponad 1000 z nich umieszczono wewnętrzne lub zewnętrzne odesłania).

BEZPŁATNE

LEGALNE ŹRÓDŁA

/ Archiwa

Strojeludowe.net

Strojeludowe.net

Strojeludowe.net – internetowy album; kilkaset zdjęć i ilustracji prezentujących odświętne ubrania dawnych mieszkańców polskich wsi. Zasoby z muzeów etnograficznych, prywatnych archiwów oraz udostępnione przez Wydawnictwo Muza.

 

Odpowiedzi na wiele pytań o tradycyjne stroje ludowe, np.: Jak wyglądał strój wilanowski? Jaki był wzór haftu biłgorajskiego? Jak zmieniał się strój łowicki?

 

Projekt realizuje Stowarzyszenie „Pracownia Etnograficzna”.

BEZPŁATNE

LEGALNE ŹRÓDŁA

/ Archiwa

TadeuszKantor.com.pl

TadeuszKantor.com.pl

Dokumentacja prac fotografów związanych z Krakowskim Okręgiem ZPAF, którzy mieli okazję pracować z Tadeuszem Kantorem i dokumentować nie tylko jego spektakle, ale także happeningi i scenografię.

Na stronie znajduje się 1000 zdigitalizowanych fotografii autorstwa Ryszarda Bobka, Tadeusza Chrzanowskiego, Leszka Dziedzica, Witolda Górki, Zbigniewa Łagockiego, Wacława Nowaka, Wojciecha Plewińskiego, Jacka Stokłosy, Jacka Szmuca oraz Edwarda Węglowskiego.

Są to zdjęcia z takich spektakli jak: Cyrk, Wariat i zakonnica, Nadobnisie i koczkodany, Umarła klasa, Wielopole, Wielopole, Niech sczezną artyści, Nigdy tu już nie powrócę, Dziś są moje urodziny. Fotografie zostały opatrzone merytorycznym komentarzem opracowanym przez dr Klaudiusza Święcickiego, wybitnego znawcę kantorowskiej twórczości.

Projekt „Tadeusz Kantor na fotografiach członków krakowskiego ZPAF” oprócz przybliżenia twórczości wybitnego dramaturga, ma głównie na celu usystematyzowaną prezentację bogatego archiwum członków krakowskiego ZPAF związanych z jego postacią.

BEZPŁATNE

LEGALNE ŹRÓDŁA

/ Archiwa

Ujecialotnicze.pl

Ujecialotnicze.pl

Strona jest zbiorem setek filmowych ujęć lotniczych oraz lotniczych fotografii z całej Polski, stworzonych przez profesjonalistów z wieloletnim doświadczeniem. Biblioteka oferuje możliwość korzystania z ujęć lotniczych lub fotografii lotniczych na podstawie zakupionej licencji.

PŁATNE


1
strona
2/3
3

Do góry!