CZYTELNIA KULTURALNA

/ Badania i raporty

Nieczysta gra: sport w cieniu piractwa i podróbek

Nieczysta gra: sport w cieniu piractwa i podróbek

W tym roku Europa staje się stolicą sportu. Świat przygotowuje się do oglądania spektakularnych goli podczas UEFA EURO 2024, finiszów podczas Tour de France i złotych medali podczas Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich w Paryżu. Choć Europejczycy szykują się do śledzenia największych wydarzeń sportowych, to jednak prawdopodobnie miliony z nich będą robić to nielegalnie.

> WIĘCEJ

CZYTELNIA KULTURALNA

/ Badania i raporty

Kradzież treści wideo w Internecie<br>2023

Kradzież treści wideo w Internecie
2023

Roczna konsumpcja nielegalnie oferowanych treści szacowana na 7,36 mld zł to kwota, która pozwoliłaby na opłacenie rocznego abonamentu do serwisu VOD dla wszystkich internautów w Polsce oglądających treści wideo. Analizując te dane, łatwiej wyobrazić sobie ogromne straty, jakie piractwo internetowe przynosi polskiej gospodarce i całej branży rozrywkowej. Warto zauważyć również, że użytkownicy nielegalnych źródeł są skłonni zapłacić około 30 zł za dostęp do platform oferujących transmisje na żywo i 27 zł za usługi VOD. Tymczasem legalne źródła oferują podobne koszty subskrypcji – mówi Teresa Wierzbowska, Prezeska Zarządu Stowarzyszenia Sygnał.

> WIĘCEJ

CZYTELNIA KULTURALNA

/ Badania i raporty

Majątkowe prawa autorskie w XXI w.  Jak wynagradzać twórców w cyfrowej rzeczywistości? <br>2022

Majątkowe prawa autorskie w XXI w. Jak wynagradzać twórców w cyfrowej rzeczywistości?
2022

W kwietniu 2022 r. Warsaw Enterprise Institute (WEI) opublikował raport, którego celem jest zwrócenie uwagi na kwestie zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi w dzisiejszej, dynamicznie rozwijającej się rzeczywistości technologicznej, w kontekście interesów przedsiębiorców i użytkowników oraz zachęcenie do podjęcia dyskusji w celu ulepszenia aktualnie istniejącego lub stworzenia nowego systemu pobierania i rozliczeń wynagrodzenia należnego twórcom.

> WIĘCEJ

CZYTELNIA KULTURALNA

/ Badania i raporty

Kondycja polskiego sektora niezależnej produkcji audiowizualnej 2023

Kondycja polskiego sektora niezależnej produkcji audiowizualnej 2023

Sektor produkcji audiowizualnej w Polsce szybko odrabia straty po pandemii, jednak brak dostępu do finansowania pomostowego stanowi największą barierę dla dalszego rozwoju branży, wynika z raportu Krajowej Izby Producentów Audiowizualnych (KIPA) i  firmy doradczej PwC Polska. Polska jest obecnie odpowiedzialna za jedynie około 3,4% przychodów sektora produkcji audiowizualnej w Unii Europejskiej - wartość przychodów sektora w Polsce to 8 mld złotych. Potencjał do rozwoju branży jest duży, ale kluczowe będzie zapewnienie dostępu do specjalistycznych instrumentów finansowych oraz budowanie wiedzy na temat specyfiki sektora wśród instytucji finansowych.

> WIĘCEJ

CZYTELNIA KULTURALNA

/ Badania i raporty

Przestępstwa przeciw własności intelektualnej. Ocena Zagrożeń<br>2022

Przestępstwa przeciw własności intelektualnej. Ocena Zagrożeń
2022

Przestępstwa przeciwko własności intelektualnej (IP) mają poważne konsekwencje gospodarcze, zarówno dla sektora publicznego, jak i prywatnego. W serii badań EUIPO oszacował utratę sprzedaży w latach 2013-2017 z powodu dostępności podróbek na ponad 83 mld EUR rocznie.

> WIĘCEJ

CZYTELNIA KULTURALNA

/ Badania i raporty

Naruszenia praw autorskich w internecie na terenie Unii Europejskiej <br>2021

Naruszenia praw autorskich w internecie na terenie Unii Europejskiej
2021

Z najnowszego raportu EUIPO wynika, że poziom piractwa cyfrowego w Europie w odniesieniu produkcji filmowych, telewizyjnych i muzycznych stale maleje – w latach 2017-2020 dostęp do pirackich treści w UE spadł o połowę. Piractwo w sieci pozostaje jednak poważnym problemem w niektórych państwach członkowskich, a pomiędzy krajami UE widać wyraźne różnice. Na tle wspólnoty Polska – ze stosunkowo niskim odsetkiem internetowych piratów – wypada korzystnie. Największy wpływ na korzystanie z pirackich treści ma stopień nierówności społecznych i poziom dochodu na mieszkańca. Także społeczna akceptacja dla piractwa cyfrowego wiąże się z rosnącym poziomem korzystania z pirackich treści. Z badania wynika jednak, że dostępność legalnych ofert w internecie wpływa na zmniejszenie konsumpcji nielegalnego kontentu.

> WIĘCEJ


strona
1/16
2

Do góry!