Kierunki i formy transformacji czytelnictwa w Polsce 2015

CZYTELNIA KULTURALNA

/ Badania i raporty

Kierunki i formy transformacji  czytelnictwa w Polsce 2015

Kierunki i formy transformacji czytelnictwa w Polsce 2015

09.02.16

Jak, pod wpływem m.in. rewolucji technologicznej, zmieniały się codzienne nawyki czytelnicze Polaków w ostatnich latach? Odpowiedź na to pytanie znalazła się w zaprezentowanym właśnie przez Polską Izbę Książki raporcie końcowym "Kierunki i formy transformacji czytelnictwa w Polsce".

Badania nad kierunkami i formami transformacji czytelnictwa Polska Izba Książki prowadzi od 2013 roku. Głównym celem projektu jest dostarczenie odpowiedzi na pytania o praktyki lekturowe dorosłych Polaków: o to jak wyglądają, czy i jak się zmieniają, oraz co ma wpływ na ich ewentualne przekształcenia. Druga edycja projektu, przeprowadzona w 2015 roku, skoncentrowana była przede wszystkim przeprowadzenie szczegółowej analizy stanu badań nad czytelnictwem w Polsce w latach 2010-2014 oraz kontynuację badania ilościowego przeprowadzonego dwa lata wcześniej.

Reagując na zachodzące w ostatnich latach przemiany form komunikowania w trakcie badań nie ograrniczono się wyłącznie do czytelnictwa książek, ale spróbowano ująć szerszy aspekt zjawiska obcowania z tekstem obejmujący zarówno treści internetowe, prasę, a nawet np. wiadomości sms. Taką skalę badawczą zastosowano w Polsce po raz pierwszy. Zdaniem autorów Raportu takie ujęcie pozwala wyjść poza alarmistyczne doniesienia o upadającym czytelnictwie książek i pozwolić na opis zmieniających się kulturowych nawyków czytelniczych oraz na wyjaśnieniu źródeł tego procesu.

Wyniki przeprowadzonego badania nie tylko mogą posłużyć interesariuszom rynku książki jako przesłanki do planowania określonej polityki wspierającej czytelnictwo, ale mają również istotne znaczenie społecznie. Zdaniem autorów Raportu
"Jeśli wielu środowiskom zależy na tym, aby czytanie miało pewne miejsce w naszej kulturze, to nie możemy jedynie pokładać nadziei w skądinąd ważnych programach jak „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” (...) Wspieranie czytelnictwa jest również zadaniem dla organizacji pozarządowych, inicjatyw obywatelskich i niektórych firm. Byłoby błędem, aby je scedować wyłącznie na urzędy centralne...".

Z pełną treścią Raportu można się zapoznać tutaj...
Publikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna Kultura
Spodobał Ci się nasz artykuł? Podziel się nim ze znajomymi 👍


Do góry!