Dostęp do materiałów trudno dostępnych poza Internetem

CZYTELNIA KULTURALNA

/ Badania i raporty

Dostęp do materiałów trudno dostępnych poza Internetem

Dostęp do materiałów trudno dostępnych poza Internetem

03.04.12

Jak ważny jest dla internautów dostęp do materiałów, które są trudno dostępne innymi kanałami niż sieć? Czy to jest istotny powód, dla którego pobieramy z internetu muzykę, filmy lub seriale? Dla Fundacji Legalna Kultura przeprowadzono badania dotyczące korzystania z legalnych i nielegalnych źródeł kultury.

 

Dostęp do materiałów trudno dostępnych innymi drogami a wiek

Im młodszy respondent, tym wyżej w swojej hierarchii motywacji lokuje tę odpowiedź. Dla najmłodszej kategorii to aż 96% a, dla grupy 35-49 lat – zaledwie 73%.

 

Dostęp do materiałów trudno dostępnych innymi drogami a wykształcenie

Dość niska jest wartość dla osób ze średnim wykształceniem –  tylko 78%. Wysoka jest dla respondentów z wykształceniem niższym (95%). Dla osób z wykształceniem wyższym wartość jest równa średniej.

 

Dostęp do materiałów trudno dostępnych innymi drogami a wielkość miejscowości

Tendencja wskazuje na wzrost znaczenia tej motywacji wraz ze wzrostem wielkości miejscowości. Ciekawy wyłom stanowią miasta średnie, między 100 000 a 500 000 mieszkańców (jedynie 78%).

 

Dla respondentów z miast powyżej pół miliona mieszkańców wskaźnik jest wyraźnie większy od średniej – o 10 punktów procentowych. Trudno to zrozumieć, bo wydaje się, że w dużych i wielkich miastach dostęp do materiałów trudno dostępnych innymi drogami jest najlepszy. 

 

Dostęp do materiałów trudno dostępnych innymi drogami a sytuacja zawodowa

Tutaj brakuje wyraźnej tendencji i istotnych różnic. Co ciekawe, wartość ta jest znacząco niższa (73%) dla bezrobotnych; pozostałe oscylują wokół średniej dla całej próby.

 

Dostęp do materiałów trudno dostępnych innymi drogami a dochody

Im zamożniejszy respondent, tym mniejszą wagę przykłada do tego motywu. Wydaje się to logiczne, bo dostępność rzeczy rzadkich przeważnie wiąże się również z ich ceną.

 

Dostęp do materiałów trudno dostępnych innymi drogami a skłonność do płacenia

Tę motywację za raczej ważną lub zdecydowanie ważną uznało 85% respondentów skłonnych do płacenia i 80% tych, którzy są w grupie nieskłonnych do płacenia.

 

Dostęp do materiałów trudno dostępnych innymi drogami a realne wydatki na multimedia

 

Co ciekawe, tutaj jest odwrotnie. Choć różnica jest minimalna, ale na korzyść tych, którzy wydatków w ostatnim czasie nie ponieśli.

 


MOTYWY

Jak ważny jest dla Ciebie dostęp do materiałów trudno dostępnych innymi drogami? (powód, dla którego pobierasz z internetu muzykę, filmy lub seriale)

 

Odpowiedź

   %

zdecydowanie nieważny

5

raczej nieważny

4

raczej ważny

27

zdecydowanie ważny

56

trudno powiedzieć

7

Źródło: badanie dla Fundacji Legalna Kultura, przeprowadzone przez Interaktywny Instytut Badań Rynkowych, reprezentatywna próba polskich internautów, n=1000.


 

Fot.: Archiwum Fundacji Legalna Kultura

 

Elżbieta Sekuła

 

Badanie przeprowadzone zostało przez Interaktywny Instytut Badań Rynkowych  na zlecenie Fundacji Legalna Kultura na reprezentatywnej próbie n=1000 internautów. Metoda badania: CAWI Real Time Sampling – kwestionariusz ankiety udostępniany respondentom przez internet.

Publikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna Kultura
Spodobał Ci się nasz artykuł? Podziel się nim ze znajomymi 👍


Do góry!