Ja w internecie
Ja w internecie to program finansowania bezpłatnych szkoleń mający na celu podniesienie kompetencji cyfrowych osób dorosłych, by w większym stopniu korzystały one z usług świadczonych drogą elektroniczną w życiu zawodowym i prywatnym.
Aby uzyskać fundusze na zorganizowanie takich szkoleń dla mieszkańców, należy złożyć wniosek o finansowanie. Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków o powierzenie grantu są gminy – niezależnie od wielkości, występujące samodzielnie lub w partnerstwie z organizacją pozarządową.
Program realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020; operatorem Ja w internecie jest Fundacja Legalna Kultura. Dowiedz się więcej o Programie Ja w Internecie.


KAMPANIA SPOŁECZNA I PROJEKTY

/ Projekt Ja w internecie

„Ja w Internecie” – bezpłatne szkolenia dla mieszkańców Gminy Słupca zakończone

„Ja w Internecie” – bezpłatne szkolenia dla mieszkańców Gminy Słupca zakończone

Gmina Słupca otrzymała kwotę dofinansowania w wysokości 94080,00 zł na realizację zadań w ramach grantu. Program „Ja w Internecie” służył zwiększeniu umiejętności internetowych mieszkańców, bezpieczeństwa w Internecie i ich pozycji na rynku pracy.

> WIĘCEJ

KAMPANIA SPOŁECZNA I PROJEKTY

/ Projekt Ja w internecie

“Ja w internecie” – wsparcie dla placówek oświatowych

“Ja w internecie” – wsparcie dla placówek oświatowych

W 2018 r.  Gmina Żabia Wola podpisała z fundacją  Legalna Kultura umowę o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Umowa dotyczyła realizacji programu “Ja w Internecie”, czyli przeprowadzenia cyklu bezpłatnych szkoleń dla osób dorosłych z dwóch zakresów tematycznych – Moje finanse i transakcje w sieci oraz Kultura w sieci.

> WIĘCEJ

KAMPANIA SPOŁECZNA I PROJEKTY

/ Projekt Ja w internecie

Ostrowianie się szkolą

Ostrowianie się szkolą

Trwają bezpłatne szkolenia cyfrowe dla dorosłych mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego, na który miasto pozyskało blisko 90 tys. zł z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Operatorem projektu „Ja w Internecie” jest Fundacja Legalna Kultura. W zajęciach weźmie udział łącznie 156 osób. 36 z nich otrzymało już certyfikaty ukończenia szkoleń.

> WIĘCEJ

KAMPANIA SPOŁECZNA I PROJEKTY

/ Projekt Ja w internecie

“Ja w internecie” po kazimiersku…

“Ja w internecie” po kazimiersku…

Razem z  Twoja Telewizja Regionalna – TTR24.pl zaglądamy na szkolenie “Ja w internecie” w  Kazimierz Biskupi Gmina (woj. wielkopolskie).

> WIĘCEJ

KAMPANIA SPOŁECZNA I PROJEKTY

/ Projekt Ja w internecie

Ja w internecie w Wejherowie – warto skorzystać ze szkoleń

Ja w internecie w Wejherowie – warto skorzystać ze szkoleń

Miasto Wejherowo ( Wejherowo.pl) otrzymało na realizację projektu „Ja w internecie” grant w wysokości prawie 150 tys. zł.

> WIĘCEJ

KAMPANIA SPOŁECZNA I PROJEKTY

/ Projekt Ja w internecie

Gmina Węgorzewo zakończyła szkolenia „Ja w internecie”

Gmina Węgorzewo zakończyła szkolenia „Ja w internecie”

W kwietniu i w maju odbyły się ostatnie już, bezpłatne szkolenia “Ja w internecie” w Gminie Węgorzewo.

> WIĘCEJ

strona
1/6
2

Do góry!