Ja w internecie
Ja w internecie to program finansowania bezpłatnych szkoleń mający na celu podniesienie kompetencji cyfrowych osób dorosłych, by w większym stopniu korzystały one z usług świadczonych drogą elektroniczną w życiu zawodowym i prywatnym.
Aby uzyskać fundusze na zorganizowanie takich szkoleń dla mieszkańców, należy złożyć wniosek o finansowanie. Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków o powierzenie grantu są gminy – niezależnie od wielkości, występujące samodzielnie lub w partnerstwie z organizacją pozarządową.
Program realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020; operatorem Ja w internecie jest Fundacja Legalna Kultura. Dowiedz się więcej o Programie Ja w Internecie.


“Ja w internecie” – wsparcie dla placówek oświatowych

KAMPANIA SPOŁECZNA I PROJEKTY

/ Projekt Ja w internecie

“Ja w internecie” – wsparcie dla placówek oświatowych

“Ja w internecie” – wsparcie dla placówek oświatowych

11.06.19

W 2018 r.  Gmina Żabia Wola podpisała z fundacją  Legalna Kultura umowę o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Umowa dotyczyła realizacji programu “Ja w Internecie”, czyli przeprowadzenia cyklu bezpłatnych szkoleń dla osób dorosłych z dwóch zakresów tematycznych – Moje finanse i transakcje w sieci oraz Kultura w sieci.

Korzyścią wynikającą z przystąpienia Gminy do projektu, było nie tylko przeszkolenie mieszkańców, ale także zakup  (z funduszy “Ja w internecie”) sprzętu komputerowego, który zgodnie z wytycznymi, po zakończeniu szkoleń miał trafić do gminnych placówek oświatowych. Tak też się stało.


Zestawy komputerowe – z rąk Wójta Gminy Piotra Rybki – odebrała dyrekcja następujących placówek:
Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Józefinie,
Szkoły Podstawowej im. Marii Kownackiej w Skułach,
Szkoły Podstawowej im. Stefanii Dziewulskiej w Ojrzanowie
Przedszkola Leśna Kraina w Żabiej Woli.

https://www.zabiawola.pl/1253,2019?tresc=7998
Artykuł powstał w ramach projektu

  

 

Prawa własności intelektualnej? Ja to rozumiem!
Społeczna kampania edukacyjna Legalna Kultura

Projekt zrealizowany przez Fundację Legalna Kultura we współpracy i przy wsparciu finansowym European Union Intellectual Property Office

 Publikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaPublikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaSpodobał Ci się nasz artykuł? Podziel się nim ze znajomymi 👍


Do góry!