Ja w internecie
Ja w internecie to program finansowania bezpłatnych szkoleń mający na celu podniesienie kompetencji cyfrowych osób dorosłych, by w większym stopniu korzystały one z usług świadczonych drogą elektroniczną w życiu zawodowym i prywatnym.
Aby uzyskać fundusze na zorganizowanie takich szkoleń dla mieszkańców, należy złożyć wniosek o finansowanie. Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków o powierzenie grantu są gminy – niezależnie od wielkości, występujące samodzielnie lub w partnerstwie z organizacją pozarządową.
Program realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020; operatorem Ja w internecie jest Fundacja Legalna Kultura. Dowiedz się więcej o Programie Ja w Internecie.


Urząd Miejski we Władysławowie: Za nami kolejne szkolenie w ramach projektu “Ja w Internecie”

KAMPANIA SPOŁECZNA I PROJEKTY

/ Projekt Ja w internecie

Urząd Miejski we Władysławowie: Za nami kolejne szkolenie w ramach projektu “Ja w Internecie”

16.01.19

14 stycznia 2019 r., w Urzędzie Miejskim we Władysławowie, odbyło się szkolenie pn. „Działam w sieciach społecznościowych”.  Certyfikaty ukończenia kursu, który odbył się w ramach programu „Ja w internecie”, otrzymało 12 osób.

Uczestnicy nauczyli się jak skutecznie korzystać z portali społecznościowych (np. YouTube, Facebook, Twitter, Instagram) w pracy i życiu prywatnym, jak bezpieczne poruszać się w świecie mediów społecznościowych (m.in. nawiązywać znajomości, kształtować swój publiczny wizerunek, dzielić się swoją twórczością oraz korzystać z twórczości innych zgodnie z prawem) i obsługiwać podstawowe narzędzia e-administracji z wykorzystaniem konta w ePUAP i profilu zaufanego.


Program zarządzany przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, finansowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.


Fundacja Legalna Kultura jest operatorem, który ogłasza konkursy grantowe i wspomaga pod kątem merytorycznym i rozliczeniowym realizację działań szkoleniowych na terenie gmin. Zapewnia wsparcie dydaktyczne i organizacyjne na każdym etapie projektu.


Więcej: http://wladyslawowo.pl/wiadomosci/1/wiadomosc/147312/za_nami_kolejne_szkolenie_w_ramach_projektu_ja_w_internecie_foto
Artykuł powstał w ramach projektu

  

 

Prawa własności intelektualnej? Ja to rozumiem!
Społeczna kampania edukacyjna Legalna Kultura

Projekt zrealizowany przez Fundację Legalna Kultura we współpracy i przy wsparciu finansowym European Union Intellectual Property Office

 Publikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaPublikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaSpodobał Ci się nasz artykuł? Podziel się nim ze znajomymi 👍


Do góry!