Ja w internecie

PROGRAM SZKOLENIOWY W ZAKRESIE ROZWOJU KOMPETENCJI CYFROWYCH



Wyszukaj na stronie "Ja w internecie"



Ja w internecie




Ja w internecie to program finansowania bezpłatnych szkoleń mający na celu podniesienie kompetencji cyfrowych osób dorosłych, by w większym stopniu korzystały one z usług świadczonych drogą elektroniczną w życiu zawodowym i prywatnym.
Aby uzyskać fundusze na zorganizowanie takich szkoleń dla mieszkańców, należy złożyć wniosek o finansowanie. Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków o powierzenie grantu są gminy – niezależnie od wielkości, występujące samodzielnie lub w partnerstwie z organizacją pozarządową.
Program realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020; operatorem Ja w internecie jest Fundacja Legalna Kultura. Dowiedz się więcej o Programie Ja w Internecie.


Kolejne szkolenia w Gminie Krotoszyn zakończone! Certyfikaty otrzymały 32 osoby.

KAMPANIA SPOŁECZNA I PROJEKTY

/ Projekt Ja w internecie

Kolejne szkolenia w Gminie Krotoszyn zakończone! Certyfikaty otrzymały 32 osoby.

Kolejne szkolenia w Gminie Krotoszyn zakończone! Certyfikaty otrzymały 32 osoby.

30.04.19

Miasto i Gmina Krotoszyn na realizację projektu szkoleniowego dla mieszkańców gminy otrzymała dofinansowanie w wysokości 106 400 zł. W ramach projektu zaplanowano realizację jedenastu 12-godzinnych szkoleń z 5 modułów szkoleniowych dla 190 mieszkańców gminy Krotoszyn. Warunkiem uczestnictwa jest ukończony 25 rok życia.

 

Trwają jeszcze zapisy na szkolenia organizowane w maju, czerwcu i wrześniu. Szkolenia odbywają się w Szkole Podstawowej nr 4 w Krotoszynie, w grupach 10-osobowych. Czas szkolenia wynosi 12h (w godzinach od 16:30 do 19:30; 4 spotkania po 3 godziny). Podczas zajęć uczestnicy korzystają z laptopów  zakupionych w ramach projektu.

Zapisy odbywają się w Biurze Projektu: Centrum Krotoszyńskich Inicjatyw przy ul. Zdunowskiej 12 w Krotoszynie lub pod nr tel.: 62 7250623 w godzinach od 8:00 do 15:00.


Koordynatorem projektu jest Magdalena Głowienkowska. W przypadku pytań należy kontaktować się telefonicznie lub mailowo – szkolenia.krotoszyn@gmail.com

Program „Ja w Internecie” zarządzany przez  Centrum Projektów Polska Cyfrowa, finansowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”. Fundacja  Legalna Kultura jest operatorem, który ogłasza konkursy grantowe i wspomaga pod kątem merytorycznym i rozliczeniowym realizację działań szkoleniowych na terenie gmin.




Fundacja Legalna Kultura realizuje projekt szkoleniowy, którego celem jest edukacja w zakresie prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnej pomocna zarówno w nauczaniu, jak i w nauce, ale także w bezpiecznym korzystaniu z zasobów kultury w życiu codziennym.

  

 

Prawa własności intelektualnej? Ja to rozumiem!
Społeczna kampania edukacyjna Legalna Kultura

SZKOLENIA I WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI, EDUKATORÓW I UCZNIÓW

Celem szkoleń i warsztatów jest edukacja w zakresie korzystania z zasobów kultury przydatnych w pracy dydaktycznej oraz w pracy twórczej, a także w nauce z poszanowaniem praw twórców. Prowadzący warsztaty przybliżą uczestnikom problematykę z zakresu ochrony własności intelektualnej oraz korzystania z zasobów kultury z legalnych źródeł, a także dostarczą narzędzi pomocnych w pracy dydaktycznej i w nauce. Więcej informacji…


ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

 

Projekt realizowany dzięki wsparciu finansowemu
European Union Intellectual Property Office


 



Publikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna Kultura



Publikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna Kultura



Do góry!