Ja w internecie
Ja w internecie to program finansowania bezpłatnych szkoleń mający na celu podniesienie kompetencji cyfrowych osób dorosłych, by w większym stopniu korzystały one z usług świadczonych drogą elektroniczną w życiu zawodowym i prywatnym.
Aby uzyskać fundusze na zorganizowanie takich szkoleń dla mieszkańców, należy złożyć wniosek o finansowanie. Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków o powierzenie grantu są gminy – niezależnie od wielkości, występujące samodzielnie lub w partnerstwie z organizacją pozarządową.
Program realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020; operatorem Ja w internecie jest Fundacja Legalna Kultura. Dowiedz się więcej o Programie Ja w Internecie.


Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zachęca samorządy gminne do udziału w programie „Ja w Internecie”.

KAMPANIA SPOŁECZNA I PROJEKTY

/ Projekt Ja w internecie

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zachęca samorządy gminne do udziału w programie „Ja w Internecie”.

23.11.18

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zachęca samorządy gminne do udziału w programie „Ja w Internecie”. Trzeci nabór wniosków trwa do 19 grudnia 2018 r., a wysokość dotacji może wynieść nawet 150 tys. zł. Środki pochodzą z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

 

Celem realizowanych projektów będzie wzmocnienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego.


Będzie to możliwe poprzez organizację bezpłatnych szkoleń. Zdobyta wiedza oraz narzędzia, rozwiną kompetencje uczestników, niezbędne do sprawnego i bezpiecznego funkcjonowania w świecie cyfrowym.


Zakres szkoleń będzie dotyczył umiejętności pozyskiwania informacji, komunikacji, rozwiązywania problemów, obsługi oprogramowania, korzystania z usług i e-usług publicznych. Dodatkowo, mieszkańcy Mazowsza pozyskają wiedzę w obszarach:

  • Rodzic w Internecie,
  • Mój biznes w sieci,
  • Moje finanse i transakcje w sieci,
  • Działanie w sieciach społecznościowych,
  • Tworzę własną stronę internetową (blog),
  • Rolnik w sieci,
  • Kultura w sieci.


O unijne granty ubiegać się mogą gminy, niezależnie od wielkości, występujące samodzielnie lub w partnerstwie z organizacją pozarządową. Gmina może otrzymać środki w wysokości od 15 do 150 tysięcy zł na przeprowadzenie szkoleń, zakup sprzętu komputerowego, a także na dostosowanie sal szkoleniowych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Dofinansowanie wynosi 100%, także gminy nie mają obowiązku wniesienia wkładu własnego.

Szczegółowe informacje na temat programu dostępne są na stronie internetowej programu: https://jawinternecie.edu.pl/mazowieckie/

Więcej na: https://www.funduszedlamazowsza.eu/aktualnosci/projekt-ja-w-internecie-dla-mazowieckich-gmin/
Artykuł powstał w ramach projektu

  

 

Prawa własności intelektualnej? Ja to rozumiem!
Społeczna kampania edukacyjna Legalna Kultura

Projekt zrealizowany przez Fundację Legalna Kultura we współpracy i przy wsparciu finansowym European Union Intellectual Property Office

 Publikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaPublikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaSpodobał Ci się nasz artykuł? Podziel się nim ze znajomymi 👍


Do góry!