Ja w internecie

PROGRAM SZKOLENIOWY W ZAKRESIE ROZWOJU KOMPETENCJI CYFROWYCHWyszukaj na stronie "Ja w internecie"Ja w internecie
Ja w internecie to program finansowania bezpłatnych szkoleń mający na celu podniesienie kompetencji cyfrowych osób dorosłych, by w większym stopniu korzystały one z usług świadczonych drogą elektroniczną w życiu zawodowym i prywatnym.
Aby uzyskać fundusze na zorganizowanie takich szkoleń dla mieszkańców, należy złożyć wniosek o finansowanie. Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków o powierzenie grantu są gminy – niezależnie od wielkości, występujące samodzielnie lub w partnerstwie z organizacją pozarządową.
Program realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020; operatorem Ja w internecie jest Fundacja Legalna Kultura. Dowiedz się więcej o Programie Ja w Internecie.


Gmina Węgorzewo zakończyła szkolenia „Ja w internecie”

KAMPANIA SPOŁECZNA I PROJEKTY

/ Projekt Ja w internecie

Gmina Węgorzewo zakończyła szkolenia „Ja w internecie”

Gmina Węgorzewo zakończyła szkolenia „Ja w internecie”

11.05.19

W kwietniu i w maju odbyły się ostatnie już, bezpłatne szkolenia “Ja w internecie” w Gminie Węgorzewo.


Na ich realizację gmina otrzymała grant w wysokości 67 200,00 zł. W ramach projektu zrealizowano 10 szkoleń dla 120 osób z czterech obszarów tematycznych: „Rodzic w internecie”, „Moje finanse i transakcje w sieci”, „Rolnik w sieci”, „Tworzę własną stronę internetową (blog)”.


Na zakończenie wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikaty potwierdzające udział w szkoleniu.


Program „Ja w Internecie” zarządzany przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, finansowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” – w ramach POPC projekt finansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa. Fundacja Legalna Kultura jest operatorem, który ogłasza konkursy grantowe i wspomaga pod kątem merytorycznym i rozliczeniowym realizację działań szkoleniowych na terenie gminy.


Więcej: https://wegorzewo.pl/wiadomosci/1/wiadomosc/153574/ostatnie_szkolenia_w_ramach_projektu_j_w_internecie_za_nami?fbclid=IwAR2ckX2phUNGzt7gE_DDrfTmPnNYXLzT34_NWsck9I9HzTwK7pqJjZJn_kI
Fundacja Legalna Kultura realizuje projekt szkoleniowy, którego celem jest edukacja w zakresie prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnej pomocna zarówno w nauczaniu, jak i w nauce, ale także w bezpiecznym korzystaniu z zasobów kultury w życiu codziennym.

  

 

Prawa własności intelektualnej? Ja to rozumiem!
Społeczna kampania edukacyjna Legalna Kultura

SZKOLENIA I WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI, EDUKATORÓW I UCZNIÓW

Celem szkoleń i warsztatów jest edukacja w zakresie korzystania z zasobów kultury przydatnych w pracy dydaktycznej oraz w pracy twórczej, a także w nauce z poszanowaniem praw twórców. Prowadzący warsztaty przybliżą uczestnikom problematykę z zakresu ochrony własności intelektualnej oraz korzystania z zasobów kultury z legalnych źródeł, a także dostarczą narzędzi pomocnych w pracy dydaktycznej i w nauce. Więcej informacji…


ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

 

Projekt realizowany dzięki wsparciu finansowemu
European Union Intellectual Property Office


 Publikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaPublikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaDo góry!