Ja w internecie

PROGRAM SZKOLENIOWY W ZAKRESIE ROZWOJU KOMPETENCJI CYFROWYCHWyszukaj na stronie "Ja w internecie"Ja w internecie
Ja w internecie to program finansowania bezpłatnych szkoleń mający na celu podniesienie kompetencji cyfrowych osób dorosłych, by w większym stopniu korzystały one z usług świadczonych drogą elektroniczną w życiu zawodowym i prywatnym.
Aby uzyskać fundusze na zorganizowanie takich szkoleń dla mieszkańców, należy złożyć wniosek o finansowanie. Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków o powierzenie grantu są gminy – niezależnie od wielkości, występujące samodzielnie lub w partnerstwie z organizacją pozarządową.
Program realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020; operatorem Ja w internecie jest Fundacja Legalna Kultura. Dowiedz się więcej o Programie Ja w Internecie.


Wielkopolska z kolejną szansą na granty!

KAMPANIA SPOŁECZNA I PROJEKTY

/ Projekt Ja w internecie

Wielkopolska z kolejną szansą na granty!

11.09.18

Gminy województwa wielkopolskiego mają kolejną szansę na granty do 150 tysięcy złotych! Ruszył II nabór wniosków w programie „Ja w internecie”. Zapraszamy gminy do przesyłania dokumentów (do 27 września 2018 r.) i na bezpłatne spotkania informacyjne! – czytamy na stronie Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Powiemy, jak przygotować wniosek o dofinansowanie, szczegółowo wyjaśnimy, na czym polega realizacja programu „Ja w internecie”, odpowiemy na wszystkie pytania jego dotyczące.


Kalendarz spotkań organizowanych przez Lokalne Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Poznaniu, Kaliszu, Nowym Tomyślu i Fundację Legalna Kultura:


12 września w Nowym Tomyślu

Informacja o spotkaniu – tutaj; program; formularz zgłoszeniowy
17 września w Pile
Informacja o spotkaniu – tutaj; program; formularz zgłoszeniowy
19 września w Poznaniu
Informacja o spotkaniu – tutaj; program; formularz zgłoszeniowy
20 września w Koninie
Informacja o spotkaniu – tutaj; program; zgłoszenie na spotkanie pod numerami tel. 63 240 85 35 lub 63 249 31 02.

Wszystkie gminy województwa wielkopolskiego mogą ubiegać się o granty do 150 tysięcy złotych na szkolenia dla dorosłych mieszkańców. Nie muszą mieć wkładu własnego, dofinansowanie wynosi 100 procent. Dla mieszkańców szkolenia są bezpłatne, mają zwiększyć ich umiejętności poruszania się w sieci, bezpieczeństwa w internecie i wzmocnienia pozycji na rynku pracy.


Wnioski można składać do 27 września 2018 roku za pośrednictwem strony internetowej i w formie papierowej na adres Fundacji Legalna Kultura. Wszystkie niezbędne informacje znajdują się na stronie: https://jawinternecie.edu.pl/zachodniopomorskie-wielkopolskie/.


Legalna Kultura zapewnia wsparcie dydaktyczne i organizacyjne na każdym etapie projektu.


Koordynatorki programu w woj. wielkopolskim:


Katarzyna Kowalczuk – kasia.kowalczuk@legalnakultura.pl, tel. 574 651 100

Agnieszka Siekiera – aga.siekiera@legalnakultura.pl, tel. 574 142 100.


ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROGRAMIE!


Link do informacji na stronie WRPO
Fundacja Legalna Kultura realizuje projekt szkoleniowy, którego celem jest edukacja w zakresie prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnej pomocna zarówno w nauczaniu, jak i w nauce, ale także w bezpiecznym korzystaniu z zasobów kultury w życiu codziennym.

  

 

Prawa własności intelektualnej? Ja to rozumiem!
Społeczna kampania edukacyjna Legalna Kultura

SZKOLENIA I WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI, EDUKATORÓW I UCZNIÓW

Celem szkoleń i warsztatów jest edukacja w zakresie korzystania z zasobów kultury przydatnych w pracy dydaktycznej oraz w pracy twórczej, a także w nauce z poszanowaniem praw twórców. Prowadzący warsztaty przybliżą uczestnikom problematykę z zakresu ochrony własności intelektualnej oraz korzystania z zasobów kultury z legalnych źródeł, a także dostarczą narzędzi pomocnych w pracy dydaktycznej i w nauce. Więcej informacji…


ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

 

Projekt realizowany dzięki wsparciu finansowemu
European Union Intellectual Property Office


 Publikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaPublikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaDo góry!