Ja w internecie

PROGRAM SZKOLENIOWY W ZAKRESIE ROZWOJU KOMPETENCJI CYFROWYCHWyszukaj na stronie "Ja w internecie"Ja w internecie
Ja w internecie to program finansowania bezpłatnych szkoleń mający na celu podniesienie kompetencji cyfrowych osób dorosłych, by w większym stopniu korzystały one z usług świadczonych drogą elektroniczną w życiu zawodowym i prywatnym.
Aby uzyskać fundusze na zorganizowanie takich szkoleń dla mieszkańców, należy złożyć wniosek o finansowanie. Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków o powierzenie grantu są gminy – niezależnie od wielkości, występujące samodzielnie lub w partnerstwie z organizacją pozarządową.
Program realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020; operatorem Ja w internecie jest Fundacja Legalna Kultura. Dowiedz się więcej o Programie Ja w Internecie.


KOLEJNE SZKOLENIA “JA W INTERNECIE” ZAKOŃCZONE

KAMPANIA SPOŁECZNA I PROJEKTY

/ Projekt Ja w internecie

KOLEJNE SZKOLENIA “JA W INTERNECIE” ZAKOŃCZONE

14.03.19

Miasto i Gmina Krotoszyn organizuje bezpłatne szkolenia internetowe w ramach programu Ja w Internecie. Na początku marca zakończyły się dwa szkolenia z cyklu „Moje finanse i płatności w sieci” oraz szkolenie „Działam w sieciach społecznościowych”, w których udział wzięło w sumie  30 osób. Szkolenia prowadzi instruktor Robert Szczotka.

Dzięki realizacji projektu jedna z uczestniczek szkolenia Pani  Barbara Kończak stworzyła stronę  www.seniorzy-krotoszyn.cba.pl poświęconą aktywności seniorów zrzeszonych w różnych organizacjach pozarządowych. Bardzo jesteśmy z tego zadowoleni, ponieważ jest to wymierny efekt realizacji szkoleń w naszej gminie. – czytamy na stronie www.krotoszyn.pl


Więcej informacji i zdjęć na stronie: https://www.krotoszyn.pl/aktualnosc-25986-kolejne_szkolenia_ja_w_internecie_za.html
Fundacja Legalna Kultura realizuje projekt szkoleniowy, którego celem jest edukacja w zakresie prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnej pomocna zarówno w nauczaniu, jak i w nauce, ale także w bezpiecznym korzystaniu z zasobów kultury w życiu codziennym.

  

 

Prawa własności intelektualnej? Ja to rozumiem!
Społeczna kampania edukacyjna Legalna Kultura

SZKOLENIA I WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI, EDUKATORÓW I UCZNIÓW

Celem szkoleń i warsztatów jest edukacja w zakresie korzystania z zasobów kultury przydatnych w pracy dydaktycznej oraz w pracy twórczej, a także w nauce z poszanowaniem praw twórców. Prowadzący warsztaty przybliżą uczestnikom problematykę z zakresu ochrony własności intelektualnej oraz korzystania z zasobów kultury z legalnych źródeł, a także dostarczą narzędzi pomocnych w pracy dydaktycznej i w nauce. Więcej informacji…


ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

 

Projekt realizowany dzięki wsparciu finansowemu
European Union Intellectual Property Office


 Publikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaPublikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaDo góry!