Ja w internecie

PROGRAM SZKOLENIOWY W ZAKRESIE ROZWOJU KOMPETENCJI CYFROWYCHWyszukaj na stronie "Ja w internecie"Ja w internecie
Ja w internecie to program finansowania bezpłatnych szkoleń mający na celu podniesienie kompetencji cyfrowych osób dorosłych, by w większym stopniu korzystały one z usług świadczonych drogą elektroniczną w życiu zawodowym i prywatnym.
Aby uzyskać fundusze na zorganizowanie takich szkoleń dla mieszkańców, należy złożyć wniosek o finansowanie. Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków o powierzenie grantu są gminy – niezależnie od wielkości, występujące samodzielnie lub w partnerstwie z organizacją pozarządową.
Program realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020; operatorem Ja w internecie jest Fundacja Legalna Kultura. Dowiedz się więcej o Programie Ja w Internecie.


Gmina Baranów: Pierwsze szkolenia za nami!

KAMPANIA SPOŁECZNA I PROJEKTY

/ Projekt Ja w internecie

Gmina Baranów: Pierwsze szkolenia za nami!

24.01.19

Gmina Baranów realizuje projekt „Ja w internecie”. Przeprowadziła już dwa szkolenia: „Moje finanse i transakcje w sieci” i „Działam w sieciach społecznościowych”. Wzięło w nich udział 24 mieszkańców.  W ramach projektu kupiono 6 komputerów przenośnych, które po zakończeniu projektu zostaną w gminie.

– Uczestnicy bardzo pozytywnie ocenili projekt, większość z nich już teraz potrafi przeglądać Internet w poszukiwaniu ciekawych dla nich informacji. Wszyscy dotychczasowi uczestnicy założyli własne konta mailowe oraz konta na portalach społecznościowych. Nie ma osoby, która wyszłaby ze szkoleń niezadowolona – informuje gmina.


Przypominamy, że trwa rekrutacja na pozostałe szkolenia:

– „Tworzę własną stronę internetową (blog) (szkolenie odbędzie się w Szkole Podstawowej w Słupi pod Kępnem);
– „Rodzic w Internecie” (szkolenie odbędzie się w Szkole Podstawowej w Słupi pod Kępnem);
– „Rolnik w sieci” (szkolenie odbędzie się w Szkole Podstawowej w Donaborowie);
– „Mój biznes w sieci”(szkolenie odbędzie się w Szkole Podstawowej w Donaborowie).


Zapisy przyjmowane są w Urzędzie Gminy w Baranowie w pok. 210 lub pod numerem tel. (62)7810433.

Więcej: http://www.baranow.pl/mieszkancy/aktualnosci/item/257-ja-w-internecie
Fundacja Legalna Kultura realizuje projekt szkoleniowy, którego celem jest edukacja w zakresie prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnej pomocna zarówno w nauczaniu, jak i w nauce, ale także w bezpiecznym korzystaniu z zasobów kultury w życiu codziennym.

  

 

Prawa własności intelektualnej? Ja to rozumiem!
Społeczna kampania edukacyjna Legalna Kultura

SZKOLENIA I WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI, EDUKATORÓW I UCZNIÓW

Celem szkoleń i warsztatów jest edukacja w zakresie korzystania z zasobów kultury przydatnych w pracy dydaktycznej oraz w pracy twórczej, a także w nauce z poszanowaniem praw twórców. Prowadzący warsztaty przybliżą uczestnikom problematykę z zakresu ochrony własności intelektualnej oraz korzystania z zasobów kultury z legalnych źródeł, a także dostarczą narzędzi pomocnych w pracy dydaktycznej i w nauce. Więcej informacji…


ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

 

Projekt realizowany dzięki wsparciu finansowemu
European Union Intellectual Property Office


 Publikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaPublikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaDo góry!