Ja w internecie

PROGRAM SZKOLENIOWY W ZAKRESIE ROZWOJU KOMPETENCJI CYFROWYCHWyszukaj na stronie "Ja w internecie"Ja w internecie
Ja w internecie to program finansowania bezpłatnych szkoleń mający na celu podniesienie kompetencji cyfrowych osób dorosłych, by w większym stopniu korzystały one z usług świadczonych drogą elektroniczną w życiu zawodowym i prywatnym.
Aby uzyskać fundusze na zorganizowanie takich szkoleń dla mieszkańców, należy złożyć wniosek o finansowanie. Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków o powierzenie grantu są gminy – niezależnie od wielkości, występujące samodzielnie lub w partnerstwie z organizacją pozarządową.
Program realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020; operatorem Ja w internecie jest Fundacja Legalna Kultura. Dowiedz się więcej o Programie Ja w Internecie.


Stawiszyn. Ruszyły zapisy na szkolenia „Ja w Internecie”

KAMPANIA SPOŁECZNA I PROJEKTY

/ Projekt Ja w internecie

Stawiszyn. Ruszyły zapisy na szkolenia „Ja w Internecie”

08.01.19

Gmina i Miasto Stawiszyn ogłasza nabór na bezpłatne szkolenia w ramach projektu „Ja w internecie” w w obszarach:

-️ Rodzic w internecie
️- Moje finanse i transakcje w sieci
️- Działam w sieciach społecznościowych
️- Kultura w sieci


W szkoleniach mogą wziąć udział mieszkańcy Gminy i Miasta Stawiszyn w wieku od 25 do 65+. Zapisy trwają do 30 stycznia 2019 roku.


Więcej informacji na stronie: www.stawiszyn.pl


Legalna Kultura przygotowała dla gmin, które biorą udział w Programie “Ja w internecie” bezpłatne i edytowalne materiały promocyjne, które pomogą w promocji szkoleń wśród mieszkańców.
Fundacja Legalna Kultura realizuje projekt szkoleniowy, którego celem jest edukacja w zakresie prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnej pomocna zarówno w nauczaniu, jak i w nauce, ale także w bezpiecznym korzystaniu z zasobów kultury w życiu codziennym.

  

 

Prawa własności intelektualnej? Ja to rozumiem!
Społeczna kampania edukacyjna Legalna Kultura

SZKOLENIA I WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI, EDUKATORÓW I UCZNIÓW

Celem szkoleń i warsztatów jest edukacja w zakresie korzystania z zasobów kultury przydatnych w pracy dydaktycznej oraz w pracy twórczej, a także w nauce z poszanowaniem praw twórców. Prowadzący warsztaty przybliżą uczestnikom problematykę z zakresu ochrony własności intelektualnej oraz korzystania z zasobów kultury z legalnych źródeł, a także dostarczą narzędzi pomocnych w pracy dydaktycznej i w nauce. Więcej informacji…


ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

 

Projekt realizowany dzięki wsparciu finansowemu
European Union Intellectual Property Office


 Publikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaPublikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaDo góry!