Ja w internecie
Ja w internecie to program finansowania bezpłatnych szkoleń mający na celu podniesienie kompetencji cyfrowych osób dorosłych, by w większym stopniu korzystały one z usług świadczonych drogą elektroniczną w życiu zawodowym i prywatnym.
Aby uzyskać fundusze na zorganizowanie takich szkoleń dla mieszkańców, należy złożyć wniosek o finansowanie. Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków o powierzenie grantu są gminy – niezależnie od wielkości, występujące samodzielnie lub w partnerstwie z organizacją pozarządową.
Program realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020; operatorem Ja w internecie jest Fundacja Legalna Kultura. Dowiedz się więcej o Programie Ja w Internecie.


“Ja w internecie” po kazimiersku…

KAMPANIA SPOŁECZNA I PROJEKTY

/ Projekt Ja w internecie

“Ja w internecie” po kazimiersku…

“Ja w internecie” po kazimiersku…

17.05.19

Razem z  Twoja Telewizja Regionalna – TTR24.pl zaglądamy na szkolenie “Ja w internecie” w  Kazimierz Biskupi Gmina (woj. wielkopolskie).

Na realizację bezpłatnych szkoleń dla mieszkańców gmina otrzymała grant w wysokości 150 tys. zł. Jak informuje Joanna Gołyńska-Woźniak, koordynatorka projektu, dzięki przyznanym funduszom gmina kupiła komputery na potrzeby uczestników kursów (po zakończeniu programu “Ja w internecie” będą przeka zane szkołom w gminie) i przeszkoliła do tej pory 148 z 268 osób.


Program „Ja w Internecie” zarządzany przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, finansowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” – w ramach POPC projekt finansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budże tu państwa. Fundacja Legalna Kultura jest operatorem, który ogłasza konkursy grantowe i wspomaga pod kątem merytorycznym i rozliczeniowym realizację działań szkoleniowych na terenie gminy.

Relacja TTR24 –  https://youtu.be/MxcWC4vdGmE
Artykuł powstał w ramach projektu

  

 

Prawa własności intelektualnej? Ja to rozumiem!
Społeczna kampania edukacyjna Legalna Kultura

Projekt zrealizowany przez Fundację Legalna Kultura we współpracy i przy wsparciu finansowym European Union Intellectual Property Office

 Publikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaPublikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaSpodobał Ci się nasz artykuł? Podziel się nim ze znajomymi 👍


Do góry!