Ja w internecie

PROGRAM SZKOLENIOWY W ZAKRESIE ROZWOJU KOMPETENCJI CYFROWYCHWyszukaj na stronie "Ja w internecie"Ja w internecie
Ja w internecie to program finansowania bezpłatnych szkoleń mający na celu podniesienie kompetencji cyfrowych osób dorosłych, by w większym stopniu korzystały one z usług świadczonych drogą elektroniczną w życiu zawodowym i prywatnym.
Aby uzyskać fundusze na zorganizowanie takich szkoleń dla mieszkańców, należy złożyć wniosek o finansowanie. Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków o powierzenie grantu są gminy – niezależnie od wielkości, występujące samodzielnie lub w partnerstwie z organizacją pozarządową.
Program realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020; operatorem Ja w internecie jest Fundacja Legalna Kultura. Dowiedz się więcej o Programie Ja w Internecie.


30 mieszkańców Gminy Szczuczyn z certyfikatami „Ja w internecie”!

KAMPANIA SPOŁECZNA I PROJEKTY

/ Projekt Ja w internecie

30 mieszkańców Gminy Szczuczyn z certyfikatami „Ja w internecie”!

17.01.19

13 stycznia odbyły się ostatnie zajęcia szkoleniowe „Ja w internecie” w Gminie Szczuczyn. 30 osób otrzymało certyfikaty potwierdzające zdobycie nowych umiejętności. Najliczniejszą grupę stanowiły osoby w przedziale wiekowym 44 – 65+.

Od września 2018 r. do stycznia 2019 r., organizatorzy zrekrutowali instruktora, uczestników, przeprowadzili szkolenia, kupując wcześniej sprzęt komputerowy niezbędny do realizacji kursów. Dzięki temu gmina zyskała dwa laptopy z funkcją tabletu oraz myszki komputerowe. Z uwagi na zróżnicowane potrzeby uczestników, zostali oni podzieleni na 3 grupy ćwiczeniowe, które wzięły udział w szkoleniach:


– Moje finanse i transakcje w sieci;
– Rolnik w sieci;
– Działam w sieciach społecznościowych;


Szkolenia prowadził Krzysztof Gutowski.
Fundacja Legalna Kultura realizuje projekt szkoleniowy, którego celem jest edukacja w zakresie prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnej pomocna zarówno w nauczaniu, jak i w nauce, ale także w bezpiecznym korzystaniu z zasobów kultury w życiu codziennym.

  

 

Prawa własności intelektualnej? Ja to rozumiem!
Społeczna kampania edukacyjna Legalna Kultura

SZKOLENIA I WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI, EDUKATORÓW I UCZNIÓW

Celem szkoleń i warsztatów jest edukacja w zakresie korzystania z zasobów kultury przydatnych w pracy dydaktycznej oraz w pracy twórczej, a także w nauce z poszanowaniem praw twórców. Prowadzący warsztaty przybliżą uczestnikom problematykę z zakresu ochrony własności intelektualnej oraz korzystania z zasobów kultury z legalnych źródeł, a także dostarczą narzędzi pomocnych w pracy dydaktycznej i w nauce. Więcej informacji…


ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

 

Projekt realizowany dzięki wsparciu finansowemu
European Union Intellectual Property Office


 Publikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaPublikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaDo góry!