Ja w internecie
Ja w internecie to program finansowania bezpłatnych szkoleń mający na celu podniesienie kompetencji cyfrowych osób dorosłych, by w większym stopniu korzystały one z usług świadczonych drogą elektroniczną w życiu zawodowym i prywatnym.
Aby uzyskać fundusze na zorganizowanie takich szkoleń dla mieszkańców, należy złożyć wniosek o finansowanie. Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków o powierzenie grantu są gminy – niezależnie od wielkości, występujące samodzielnie lub w partnerstwie z organizacją pozarządową.
Program realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020; operatorem Ja w internecie jest Fundacja Legalna Kultura. Dowiedz się więcej o Programie Ja w Internecie.


30 mieszkańców Gminy Szczuczyn z certyfikatami „Ja w internecie”!

KAMPANIA SPOŁECZNA I PROJEKTY

/ Projekt Ja w internecie

30 mieszkańców Gminy Szczuczyn z certyfikatami „Ja w internecie”!

17.01.19

13 stycznia odbyły się ostatnie zajęcia szkoleniowe „Ja w internecie” w Gminie Szczuczyn. 30 osób otrzymało certyfikaty potwierdzające zdobycie nowych umiejętności. Najliczniejszą grupę stanowiły osoby w przedziale wiekowym 44 – 65+.

Od września 2018 r. do stycznia 2019 r., organizatorzy zrekrutowali instruktora, uczestników, przeprowadzili szkolenia, kupując wcześniej sprzęt komputerowy niezbędny do realizacji kursów. Dzięki temu gmina zyskała dwa laptopy z funkcją tabletu oraz myszki komputerowe. Z uwagi na zróżnicowane potrzeby uczestników, zostali oni podzieleni na 3 grupy ćwiczeniowe, które wzięły udział w szkoleniach:


– Moje finanse i transakcje w sieci;
– Rolnik w sieci;
– Działam w sieciach społecznościowych;


Szkolenia prowadził Krzysztof Gutowski.
Artykuł powstał w ramach projektu

  

 

Prawa własności intelektualnej? Ja to rozumiem!
Społeczna kampania edukacyjna Legalna Kultura

Projekt zrealizowany przez Fundację Legalna Kultura we współpracy i przy wsparciu finansowym European Union Intellectual Property Office

 Publikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaPublikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaSpodobał Ci się nasz artykuł? Podziel się nim ze znajomymi 👍


Do góry!