Ja w internecie

PROGRAM SZKOLENIOWY W ZAKRESIE ROZWOJU KOMPETENCJI CYFROWYCHWyszukaj na stronie "Ja w internecie"Ja w internecie
Ja w internecie to program finansowania bezpłatnych szkoleń mający na celu podniesienie kompetencji cyfrowych osób dorosłych, by w większym stopniu korzystały one z usług świadczonych drogą elektroniczną w życiu zawodowym i prywatnym.
Aby uzyskać fundusze na zorganizowanie takich szkoleń dla mieszkańców, należy złożyć wniosek o finansowanie. Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków o powierzenie grantu są gminy – niezależnie od wielkości, występujące samodzielnie lub w partnerstwie z organizacją pozarządową.
Program realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020; operatorem Ja w internecie jest Fundacja Legalna Kultura. Dowiedz się więcej o Programie Ja w Internecie.


Mrągowo: Bezpłatne szkolenia komputerowe w toku! Trwają zapisy!

KAMPANIA SPOŁECZNA I PROJEKTY

/ Projekt Ja w internecie

Mrągowo: Bezpłatne szkolenia komputerowe w toku! Trwają zapisy!

02.04.19

“Działam w sieciach społecznościowych” i “Kultura w sieci” to tematy szkoleń, które odbyły się w weekend (30 i 31 marca br.) w Mrągowskim Centrum Atywności Lokalnej. Kurs – w ramach projektu “Ja w Internecie”, którego operatorem jest Fundacja Legalna Kultura – ukończyły kolejne 24 osoby.

Bezpłatne szkolenia, których celem jest podnoszenie kompetencji cyfrowych mieszkańców, odbywają się w Mrągowie od stycznia 2019 roku. Wciąż trwają zapisy na kolejne szkolenia. W najbliższych tygodniach odbędą się kursy:
• Tworzę własną stronę internetową
• Mój biznes w sieci
• Rodzic w internecie


Zapraszamy do zapisów.


Informacji udziela: Marta Krasowska, tel. 89 741 90 41  m.krasowska@mragowo.um.gov.pl


Więcej informacji:  http://www.mragowo.pl/aktualnosci/4923-bezplatne-szkolenia-komputerowe-w-toku-trwaja-zapisy
Fundacja Legalna Kultura realizuje projekt szkoleniowy, którego celem jest edukacja w zakresie prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnej pomocna zarówno w nauczaniu, jak i w nauce, ale także w bezpiecznym korzystaniu z zasobów kultury w życiu codziennym.

  

 

Prawa własności intelektualnej? Ja to rozumiem!
Społeczna kampania edukacyjna Legalna Kultura

SZKOLENIA I WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI, EDUKATORÓW I UCZNIÓW

Celem szkoleń i warsztatów jest edukacja w zakresie korzystania z zasobów kultury przydatnych w pracy dydaktycznej oraz w pracy twórczej, a także w nauce z poszanowaniem praw twórców. Prowadzący warsztaty przybliżą uczestnikom problematykę z zakresu ochrony własności intelektualnej oraz korzystania z zasobów kultury z legalnych źródeł, a także dostarczą narzędzi pomocnych w pracy dydaktycznej i w nauce. Więcej informacji…


ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

 

Projekt realizowany dzięki wsparciu finansowemu
European Union Intellectual Property Office


 Publikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaPublikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaDo góry!