Ja w internecie
Ja w internecie to program finansowania bezpłatnych szkoleń mający na celu podniesienie kompetencji cyfrowych osób dorosłych, by w większym stopniu korzystały one z usług świadczonych drogą elektroniczną w życiu zawodowym i prywatnym.
Aby uzyskać fundusze na zorganizowanie takich szkoleń dla mieszkańców, należy złożyć wniosek o finansowanie. Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków o powierzenie grantu są gminy – niezależnie od wielkości, występujące samodzielnie lub w partnerstwie z organizacją pozarządową.
Program realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020; operatorem Ja w internecie jest Fundacja Legalna Kultura. Dowiedz się więcej o Programie Ja w Internecie.


Ja w internecie w Wejherowie – warto skorzystać ze szkoleń

KAMPANIA SPOŁECZNA I PROJEKTY

/ Projekt Ja w internecie

Ja w internecie w Wejherowie – warto skorzystać ze szkoleń

Ja w internecie w Wejherowie – warto skorzystać ze szkoleń

23.05.19

Miasto Wejherowo ( Wejherowo.pl) otrzymało na realizację projektu „Ja w internecie” grant w wysokości prawie 150 tys. zł.


Do celów szkoleniowych Urząd Miasta  kupił 24 laptopy, które po zakończeniu projektu zostaną przekazane do dwóch szkół.


Informacje i terminy szkoleń:
http://www.wejherowo.pl/…/ja-w-internecie-skorzystaj-ze-szk…


Szczegółowe informacje na temat projektu można uzyskać pod numerami telefonów 58 677 70 57 i 58 677 70 53.


Zapraszamy do obejrzenia filmu przygotowanego przez Urząd Miasta Wejherowo

 

 
Artykuł powstał w ramach projektu

  

 

Prawa własności intelektualnej? Ja to rozumiem!
Społeczna kampania edukacyjna Legalna Kultura

Projekt zrealizowany przez Fundację Legalna Kultura we współpracy i przy wsparciu finansowym European Union Intellectual Property Office

 Publikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaPublikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaSpodobał Ci się nasz artykuł? Podziel się nim ze znajomymi 👍


Do góry!