Ja w internecie
Ja w internecie to program finansowania bezpłatnych szkoleń mający na celu podniesienie kompetencji cyfrowych osób dorosłych, by w większym stopniu korzystały one z usług świadczonych drogą elektroniczną w życiu zawodowym i prywatnym.
Aby uzyskać fundusze na zorganizowanie takich szkoleń dla mieszkańców, należy złożyć wniosek o finansowanie. Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków o powierzenie grantu są gminy – niezależnie od wielkości, występujące samodzielnie lub w partnerstwie z organizacją pozarządową.
Program realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020; operatorem Ja w internecie jest Fundacja Legalna Kultura. Dowiedz się więcej o Programie Ja w Internecie.


„Ja w Internecie” – bezpłatne szkolenia dla mieszkańców Gminy Słupca zakończone

KAMPANIA SPOŁECZNA I PROJEKTY

/ Projekt Ja w internecie

„Ja w Internecie” – bezpłatne szkolenia dla mieszkańców Gminy Słupca zakończone

„Ja w Internecie” – bezpłatne szkolenia dla mieszkańców Gminy Słupca zakończone

14.06.19

Gmina Słupca otrzymała kwotę dofinansowania w wysokości 94080,00 zł na realizację zadań w ramach grantu. Program „Ja w Internecie” służył zwiększeniu umiejętności internetowych mieszkańców, bezpieczeństwa w Internecie i ich pozycji na rynku pracy.


Uczestnicy tj. 168 osób m.in. z Gminy Słupca i powiatu słupeckiego, dzięki programowi „Ja w Internecie”, zostali wprowadzeni w świat Internetu, poznali tajniki funkcjonowania social mediów. Poinformowano  ich jak załatwiać codzienne sprawy i kontaktować się za pomocą Internetu. Dla bardziej zaawansowanych cenne były umiejętności tworzenia stron internetowych, wykorzystywania Internetu we własnym biznesie czy wiedza pozwalająca chronić dzieci przed niepożądanymi treściami. Celem programu było również zwiększenie dostępu mieszkańców do kultury, edukacji i informacji z legalnych źródeł. Uczestnicy, którzy ukończyli 25 lat mogli wybrać jedno szkolenie spośród siedmiu obszarów tematycznych: Rodzic w Internecie, Mój biznes w sieci, Moje finanse i transakcje w sieci, Działanie w sieciach społecznościowych, Tworzenie własnej strony internetowej (bloga), Rolnik w sieci, Kultura w sieci. W sumie zrealizowano 14 tematów szkoleniowych, które odbywały się od marca 2019 r. do maja 2019 r. w Szkole Podstawowej im. Kazimierza Janickiego w Cieninie Zabornym w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Cieninie Zabornym.


Szkolenia prowadzili instruktorzy: Renata Michalak, Anna Tomczak i Robert Batorski.


Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Cieninie Zabornym dziękuje za pomoc i wsparcie wszystkim osobom, dzięki którym możliwa była realizacja projektu na terenie Gminy Słupca tj. Wójtowi Gminy Słupca Pani Grażynie Kazuś oraz współpracownikom z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Cieninie Zabornym.


https://gminaslupca.pl/ja-w-internecie-bezplatne-szkolenia-dla-mieszkancow-gminy-slupca-zakonczone/
Artykuł powstał w ramach projektu

  

 

Prawa własności intelektualnej? Ja to rozumiem!
Społeczna kampania edukacyjna Legalna Kultura

Projekt zrealizowany przez Fundację Legalna Kultura we współpracy i przy wsparciu finansowym European Union Intellectual Property Office

 Publikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaPublikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaSpodobał Ci się nasz artykuł? Podziel się nim ze znajomymi 👍


Do góry!