Ja w internecie
Ja w internecie to program finansowania bezpłatnych szkoleń mający na celu podniesienie kompetencji cyfrowych osób dorosłych, by w większym stopniu korzystały one z usług świadczonych drogą elektroniczną w życiu zawodowym i prywatnym.
Aby uzyskać fundusze na zorganizowanie takich szkoleń dla mieszkańców, należy złożyć wniosek o finansowanie. Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków o powierzenie grantu są gminy – niezależnie od wielkości, występujące samodzielnie lub w partnerstwie z organizacją pozarządową.
Program realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020; operatorem Ja w internecie jest Fundacja Legalna Kultura. Dowiedz się więcej o Programie Ja w Internecie.


Szkolenia “Ja w internecie” w Nasielsku

KAMPANIA SPOŁECZNA I PROJEKTY

/ Projekt Ja w internecie

Szkolenia “Ja w internecie” w Nasielsku

09.04.19

6-7 kwietnia 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Nasielsku odbyło się bezpłatne szkolenie pt. „Działam w sieciach społecznościowych”. – To szóste z dziesięciu spotkań, które proponujemy mieszkańcom gminy w ramach programu „Ja w Internecie” – pisze p. Marta Czarniecka z Urzędu Miejskiego w Nasielsku. Efektem prac było nagranie przez uczestników kursu krótkiego filmu podsumowującego szkolenie.
Do tej pory w szkoleniach uczestniczyły 72 osoby. – Dziękujemy za super atmosferę. Cieszy my się, że byliście z nami! – dodaje M. Czarniecka.Program „Ja w Internecie” zarządzany przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, finansowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”. Fundacja Legalna Kultura jest operatorem, który ogłasza konkursy grantowe i wspomaga pod kątem merytorycznym i rozliczeniowym realizację działań szkoleniowych na terenie gmin.

video: Urząd Miejski w Nasielsku

 
Artykuł powstał w ramach projektu

  

 

Prawa własności intelektualnej? Ja to rozumiem!
Społeczna kampania edukacyjna Legalna Kultura

Projekt zrealizowany przez Fundację Legalna Kultura we współpracy i przy wsparciu finansowym European Union Intellectual Property Office

 Publikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaPublikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaSpodobał Ci się nasz artykuł? Podziel się nim ze znajomymi 👍


Do góry!