Ja w internecie
Ja w internecie to program finansowania bezpłatnych szkoleń mający na celu podniesienie kompetencji cyfrowych osób dorosłych, by w większym stopniu korzystały one z usług świadczonych drogą elektroniczną w życiu zawodowym i prywatnym.
Aby uzyskać fundusze na zorganizowanie takich szkoleń dla mieszkańców, należy złożyć wniosek o finansowanie. Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków o powierzenie grantu są gminy – niezależnie od wielkości, występujące samodzielnie lub w partnerstwie z organizacją pozarządową.
Program realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020; operatorem Ja w internecie jest Fundacja Legalna Kultura. Dowiedz się więcej o Programie Ja w Internecie.


“Ja w internecie” w Nasielsku

KAMPANIA SPOŁECZNA I PROJEKTY

/ Projekt Ja w internecie

“Ja w internecie” w Nasielsku

04.03.19

Od stycznia 2019 mieszkańcy Gminy Nasielsk biorą udział w bezpłatnych szkoleniach w programie „Ja w Internecie”. Do tej pory odbyły się cztery kursy z zakresu: „Moje finanse i transakcje w sieci” (I tura), „Działam w mediach społecznościowych” (I tura), „Rolnik w sieci” (II tury).


Każdy uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia.

Program „Ja w Internecie” zarządzany przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, finansowany jest w ramach Programu Operacyjnego Pols ka Cyfrowa na lata 2014-2020, Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”. Fundacja Legalna Kultura jest operatorem, który ogłasza konkursy grantowe i wspomaga pod kątem merytorycznym i rozliczeniowym realizację działań szkoleniowych na terenie gminy.
Artykuł powstał w ramach projektu

  

 

Prawa własności intelektualnej? Ja to rozumiem!
Społeczna kampania edukacyjna Legalna Kultura

Projekt zrealizowany przez Fundację Legalna Kultura we współpracy i przy wsparciu finansowym European Union Intellectual Property Office

 Publikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaPublikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaSpodobał Ci się nasz artykuł? Podziel się nim ze znajomymi 👍


Do góry!