Ja w internecie
Ja w internecie to program finansowania bezpłatnych szkoleń mający na celu podniesienie kompetencji cyfrowych osób dorosłych, by w większym stopniu korzystały one z usług świadczonych drogą elektroniczną w życiu zawodowym i prywatnym.
Aby uzyskać fundusze na zorganizowanie takich szkoleń dla mieszkańców, należy złożyć wniosek o finansowanie. Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków o powierzenie grantu są gminy – niezależnie od wielkości, występujące samodzielnie lub w partnerstwie z organizacją pozarządową.
Program realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020; operatorem Ja w internecie jest Fundacja Legalna Kultura. Dowiedz się więcej o Programie Ja w Internecie.


„Ja w internecie” w Nowym Mieście Lubawskim

KAMPANIA SPOŁECZNA I PROJEKTY

/ Projekt Ja w internecie

„Ja w internecie” w Nowym Mieście Lubawskim

23.01.19

W Nowym Mieście Lubawskim Szkole Podstawowej Nr 2 im. Janusza Korczaka odbyły się szkolenia „Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie kompetencji cyfrowych”.

Zajęcia, których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Nowe Miasto polegały na zwiększeniu grupy świadomych i kompetentnych użytkowników internetu i e-usług publicznych. Beneficjentami zajęć były osoby, które ukończyły 25 rok życia i są mieszkańcami województwa warmińsko-mazurskiego. W ramach programu odbyły się szkolenia w modułach: „Rodzic w internecie”, „Mój biznes w sieci”, „Moje finanse i transakcje w sieci”, „Działam w sieciach społecznościowych”, „Kultura w sieci”. Zajęcia prowadzili nauczyciele Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Janusza Korczaka w Nowym Mieście Lubawskim: Maria Piskorska i Anetta Gosik-Suchocka.


Program zarządzany przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, finansowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”. Fundacja Legalna Kultura jest operatorem, który ogłasza konkursy grantowe i wspomaga pod kątem merytorycznym i rozliczeniowym realizację działań szkoleniowych na terenie gmin.
Artykuł powstał w ramach projektu

  

 

Prawa własności intelektualnej? Ja to rozumiem!
Społeczna kampania edukacyjna Legalna Kultura

Projekt zrealizowany przez Fundację Legalna Kultura we współpracy i przy wsparciu finansowym European Union Intellectual Property Office

 Publikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaPublikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaSpodobał Ci się nasz artykuł? Podziel się nim ze znajomymi 👍


Do góry!