Ja w internecie
Ja w internecie to program finansowania bezpłatnych szkoleń mający na celu podniesienie kompetencji cyfrowych osób dorosłych, by w większym stopniu korzystały one z usług świadczonych drogą elektroniczną w życiu zawodowym i prywatnym.
Aby uzyskać fundusze na zorganizowanie takich szkoleń dla mieszkańców, należy złożyć wniosek o finansowanie. Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków o powierzenie grantu są gminy – niezależnie od wielkości, występujące samodzielnie lub w partnerstwie z organizacją pozarządową.
Program realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020; operatorem Ja w internecie jest Fundacja Legalna Kultura. Dowiedz się więcej o Programie Ja w Internecie.


Szkolenia “Ja w internecie” w Gminie Kazimierz Biskupi

KAMPANIA SPOŁECZNA I PROJEKTY

/ Projekt Ja w internecie

Szkolenia “Ja w internecie” w Gminie Kazimierz Biskupi

02.01.19

Gmina Kazimierz Biskupi otrzymała grant na realizację programu “Ja w internecie” (program bezpłatnych szkoleń dla mieszkańców gmin). Szkolenia będą trwały od stycznia do maja 2019 r.
W ramach programu zakupiono m.in. 12 komputerów, które po zakończeniu programu zostaną w gminie. Będzie można je przekazać szkole/ szkołom na terenie gminy. Fundacja Legalna Kultura przeszkoliła lokalnych instruktorów. Dzięki temu gmina stworzy lokalną kadrę instruktorską, która po zdobyciu nowych kompetencji będzie mogła prowadzić szkolenia również po zakończeniu projektu.

http://infokonin.pl/ja-w-internecie/
Artykuł powstał w ramach projektu

  

 

Prawa własności intelektualnej? Ja to rozumiem!
Społeczna kampania edukacyjna Legalna Kultura

Projekt zrealizowany przez Fundację Legalna Kultura we współpracy i przy wsparciu finansowym European Union Intellectual Property Office

 Publikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaPublikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaSpodobał Ci się nasz artykuł? Podziel się nim ze znajomymi 👍


Do góry!