Ja w internecie
Ja w internecie to program finansowania bezpłatnych szkoleń mający na celu podniesienie kompetencji cyfrowych osób dorosłych, by w większym stopniu korzystały one z usług świadczonych drogą elektroniczną w życiu zawodowym i prywatnym.
Aby uzyskać fundusze na zorganizowanie takich szkoleń dla mieszkańców, należy złożyć wniosek o finansowanie. Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków o powierzenie grantu są gminy – niezależnie od wielkości, występujące samodzielnie lub w partnerstwie z organizacją pozarządową.
Program realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020; operatorem Ja w internecie jest Fundacja Legalna Kultura. Dowiedz się więcej o Programie Ja w Internecie.


Ja w internecie w Żukowie

KAMPANIA SPOŁECZNA I PROJEKTY

/ Projekt Ja w internecie

Ja w internecie w Żukowie

19.03.19

Urząd Gminy w Żukowie  realizuje szkolenia w programie „Ja w internecie”. Zrealizowano już pierwszych kilka szkoleń: Rodzic w Internecie, Mój biznes w sieci, Działam w sieciach społecznościowych oraz Tworzę własna stronę internetową (blog).

W najbliższych tygodniach odbędą się kolejne bloki tematyczne tj:

  • Rolnik w sieci
  • Kultura w sieci.
  • Rodzic w Internecie.


Szkolenia realizowane będą do maja 2019 roku. Zgłoszenia uczestników przyjmowane są na bieżąco do wyczerpania miejsc. Przeszkolono  66 uczestników z 156 osób w ramach projektu Ja w internecie.
Artykuł powstał w ramach projektu

  

 

Prawa własności intelektualnej? Ja to rozumiem!
Społeczna kampania edukacyjna Legalna Kultura

Projekt zrealizowany przez Fundację Legalna Kultura we współpracy i przy wsparciu finansowym European Union Intellectual Property Office

 Publikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaPublikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaSpodobał Ci się nasz artykuł? Podziel się nim ze znajomymi 👍


Do góry!