Ja w internecie
Ja w internecie to program finansowania bezpłatnych szkoleń mający na celu podniesienie kompetencji cyfrowych osób dorosłych, by w większym stopniu korzystały one z usług świadczonych drogą elektroniczną w życiu zawodowym i prywatnym.
Aby uzyskać fundusze na zorganizowanie takich szkoleń dla mieszkańców, należy złożyć wniosek o finansowanie. Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków o powierzenie grantu są gminy – niezależnie od wielkości, występujące samodzielnie lub w partnerstwie z organizacją pozarządową.
Program realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020; operatorem Ja w internecie jest Fundacja Legalna Kultura. Dowiedz się więcej o Programie Ja w Internecie.


220 osób ukończyło szkolenia “Ja w internecie” w Rumi. Trwa nabór na kolejne kursy!

KAMPANIA SPOŁECZNA I PROJEKTY

/ Projekt Ja w internecie

220 osób ukończyło szkolenia “Ja w internecie” w Rumi. Trwa nabór na kolejne kursy!

220 osób ukończyło szkolenia “Ja w internecie” w Rumi. Trwa nabór na kolejne kursy!

07.05.19

Mieszkańcy Rumi mają ostatnią szansę, by wziąć udział w projekcie „Ja w internecie”. Są jeszcze wolne miejsca na cztery szkolenia.


– Jest też szkolenie skierowane do rolników – mówi Wiesława Pacholczyk, naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Rumia.

 

W bezpłatnych warsztatach z poruszania się po cyfrowym świecie wzięło do tej pory udział 220 osób. Najbliższe (również bezpłatne) kursy odbędą się pod koniec maja i na początku czerwca. Dotyczyć będą dbania o finanse w sieci, tworzenia własnej  strony internetowej oraz działań w sieciach społecznościowych.


Szkolenia są bezpłatne dzięki dofinansowaniu pozyskanemu przez miejski samorząd w kwocie 150 tys. zł.


Dwudniowe spotkania odbywają się w Szkole Podstawowej numer 7 w Rumi.


W szkoleniach mogą wziąć udział osoby powyżej 25 roku życia.


Zapisy przyjmowane są w pokoju numer 10 w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miasta Rumi.


Program „Ja w Internecie” zarządzany przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, finansowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” – w ramach POPC projekt finansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa. Fundacja Leg alna Kultura jest operatorem, który ogłasza konkursy grantowe i wspomaga pod kątem merytorycznym i rozliczeniowym realizację działań szkoleniowych na terenie gminy.


Miasto Rumia
 – https://rumia.eu/to-ostatnia-szansa-by-poznac-cyfrowy-swiat


Radio Kaszëbë
 – http://radiokaszebe.pl/bezplatne-szkolenia-w-projekcie-ja-w-internecie/?fbclid=IwAR0OuDBQQ4CeDXFZ4QcQQQmosTCAI_KJYgId05f5nwEjB_ZPRF8xiRPp1j0
Artykuł powstał w ramach projektu

  

 

Prawa własności intelektualnej? Ja to rozumiem!
Społeczna kampania edukacyjna Legalna Kultura

Projekt zrealizowany przez Fundację Legalna Kultura we współpracy i przy wsparciu finansowym European Union Intellectual Property Office

 Publikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaPublikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaSpodobał Ci się nasz artykuł? Podziel się nim ze znajomymi 👍


Do góry!