PRAWO W KULTURZE

/ Prawo w praktyce

Takie czasy. Co warto wiedzieć o nielegalnych źródłach w 2023 roku

Takie czasy. Co warto wiedzieć o nielegalnych źródłach w 2023 roku

Wraz z rozwojem technologii, zmieniają się sposoby korzystania z nielegalnych źródeł kultury. Zmieniają się też same źródła – rozumiane jako pirackie serwisy oferujące m.in. seriale filmy czy dostęp do pakietów z kanałami telewizyjnymi.

> WIĘCEJ

PRAWO W KULTURZE

/ Prawo w praktyce

Podrabiana żywność. Co trzeba wiedzieć?

Podrabiana żywność. Co trzeba wiedzieć?

W 2013 r. Europą wstrząsnął skandal związany z fałszowaniem produktów wołowych. Irlandzcy inspektorzy żywności odkryli, że sprzedawane w hipermarketach mięso „wołowe” zawiera znaczne ilości koniny. Przeprowadzono wówczas prawie 15 000 kontroli na terenie całej Unii Europejskiej i w ponad 300 próbkach znaleziono końskie DNA. Ta afera stała się swoistym punktem zwrotnym w walce z oszustwami żywnościowymi – powołano do życia m.in. Sieć Przeciwdziałania Oszustwom Żywnościowym (EU Food Fraud Network) oraz rozpoczęto poważne prace nad stworzeniem i synchronizacją przepisów mających na celu zapobieganie tego typu działalności.

> WIĘCEJ

PRAWO W KULTURZE

/ Prawo w praktyce

Znak towarowy. Czym jest i jak jest chroniony

Znak towarowy. Czym jest i jak jest chroniony

Znak towarowy to – obok wzoru użytkowego i przemysłowego czy patentu na wynalazki – jeden z przedmiotów prawa własności przemysłowej. Jest to również jeden z najważniejszych sposobów wyróżniania się firm na rynku – dlatego warto zadbać o jego skuteczną ochronę.

> WIĘCEJ

PRAWO W KULTURZE

/ Prawo w praktyce

Podrabianie zawsze łączy się z zamiarem pasożytnictwa

Podrabianie zawsze łączy się z zamiarem pasożytnictwa

Definicja słownikowa „podrabiania” to (Słownik PWN) „wykonać imitację jakiejś rzeczy mającą uchodzić za oryginał”. W języku prawnym termin „podrabianie” spotkać można w prawie karnym: „Kto, w celu użycia za autentyczny, podrabia lub przerabia dokument lub takiego dokumentu jako autentycznego używa [...]” (art. 270 § 1 K.k. i podobnie wiele innych) i w prawie własności przemysłowej: „Ilekroć w ustawie jest mowa o […] znakach towarowych podrobionych – rozumie się przez to użyte bezprawnie znaki identyczne lub takie, które nie mogą być odróżnione w zwykłych warunkach obrotu od znaków zarejestrowanych, dla towarów objętych prawem ochronnym” (art. 120 ust. 3 pkt 3 P.w.p.). „Podrabianie” jawi się przy tym jako czynność o jednoznacznie nagannym charakterze, podobnie jak jego synonim „fałszowanie”, a inaczej niż „imitowanie” czy „naśladowanie”, które są wolne od takich obciążeń, „imitacja skóry”, „imitacja drewna” to po prostu nazwy materiałów, naśladować można np. głosy ptaków, czy ruchy trenera przy porannej gimnastyce.

> WIĘCEJ

PRAWO W KULTURZE

/ Prawo w praktyce

Rynek fałszywych leków szacowany jest obecnie na 200 mld dolarów

Rynek fałszywych leków szacowany jest obecnie na 200 mld dolarów

Z raportu Urzędu UE ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) oraz Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) oraz informacji podanych do wiadomości publicznej przez Interpol wyłania się dość niepokojący obraz. Rynek fałszywych leków szacowany jest obecnie na ok. 200 mld dolarów, z czego sami Polacy na podrobione specyfiki wydają blisko 100 mln złotych.  Dodatkowo, szacuje się, że blisko 50 % oferowanych w Internecie leków to właśnie produkty podrobione.

> WIĘCEJ

PRAWO W KULTURZE

/ Prawo w praktyce

Piratowanie książki trwa kilka sekund

Piratowanie książki trwa kilka sekund

Kilkanaście lat temu kopiowanie książek wiązało się ze spędzeniem kilku godzin w punkcie ksero, co wiązało się z oczywistymi niedogodnościami logistycznymi. Dziś, w dobie e-booków i elektronicznego dostępu do zasobów kultury, aby „spiracić” dany tytuł wystarczy jedno kliknięcie. Na napisanie książki pisarz często poświęca lata. Ta dysproporcja poraża.

> WIĘCEJ


strona
1/27
2

Do góry!