Czy będzie przełom w sprawie abonamentu radiowo-telewizyjnego?

PRAWO W KULTURZE

/ Prawo w praktyce

Czy będzie przełom w sprawie abonamentu radiowo-telewizyjnego?

22.06.12

Ministerstwo Finansów zapowiada wszczęcie działań, które mają ułatwić i przyśpieszyć pobór opłat za używanie odbiorników radiowych i telewizyjnych. W kwietniu 2012 roku, prezes Telewizji Polskiej, Juljusz Braun, interweniował w tej sprawie u ministra.

 

Podsekretarz stanu w Ministerstwie, Andrzej Parafianowicz poinformował Telewizję Polską o zintensyfikowaniu współpracy resortu finansów z Pocztą Polską. Obie instytucje uzgodniły  jednolite zasady postępowania egzekucyjnego i omówiły możliwe usprawnienia pobierania opłat.

 

Minister Parafianowicz zapewnia, że naczelnicy urzędów skarbowych prowadzą egzekucję  opłat abonamentowych oraz opłat za używanie niezarejestrowanych odbiorników. Ministerstwo skierowało pismo, z wytycznymi, jak postępować w tej sprawie do szefów wszystkich izb skarbowych w Polsce. 
 
Resort finansów przypomniał jednocześnie o wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który w marcu 2010 roku uznał, że egzekucja należności z tytułu zaległego abonamentu jest dopuszczalna i z punktu widzenia obowiązującego prawa możliwa. Z przepisów prawa wynika zarówno wysokość należności z jego tytułu, jak i termin ich płatności

Opłaty abonamentowe pobiera się za używanie odbiorników radiowych i telewizyjnych w celu umożliwienia jednostkom publicznej radiofonii i telewizji realizacji ich misji. Osoby fizyczne uiszczają miesięcznie jedną opłatę (radiową lub radiowo-telewizyjną), niezależnie od liczby odbiorników używanych w gospodarstwie domowym lub w samochodzie. Podmioty gospodarcze, urzędy itp. instytucje zobowiązane są płacić abonament za każdy posiadany odbiornik. Obecnie opłata za używanie odbiornika radiowego i telewizyjnego wynosi 18,50 zł miesięcznie.

Do kontroli wykonywania obowiązku rejestracji odbiorników uprawnieni są pracownicy Poczty Polskiej. Kontrole mogą być prowadzone w godz. 8-20. Kontroler, przed wejściem do lokalu abonenta, powinien przedstawić cel swojej wizyty, okazać upoważnienie podpisane przez kierownika jednostki pocztowej i legitymację służbową, a na żądanie kontrolowanego - także dowód osobisty. Gdy abonent nie życzy sobie wizyty kontrolera w swoim mieszkaniu, wystarczy, że przedstawi mu dowód zarejestrowania odbiornika. Jeśli mimo okazania dokumentów, kontroler nie zostanie wpuszczony do lokalu, to odstępuje od kontroli i sporządza stosowny protokół, z określeniem przyczyny uniemożliwiającej wykonanie zadania.

W przypadku stwierdzonych zaległości, kierownik placówki pocztowej powinien wysłać upomnienie, a po siedmiu dniach wystawić tytuł wykonawczy i skierować go do organu egzekucyjnego, czyli właściwego miejscowo naczelnika urzędu skarbowego.

Na ok. 13 mln istniejących w Polsce gospodarstw domowych, abonament regularnie płaci obecnie niespełna milion. Regularnie płacących odbiorców instytucjonalnych jest zaledwie 175 tys. Zidentyfikowane zaległości Polaków, z tytułu nieopłacania abonamentu RTV, sięgają 2,1 mld zł.  Zgodnie z ordynacją podatkową, zaległości abonamentowe przedawniają się po pięciu latach.

Rok 2011 TVP zamknęła stratą w wysokości 88 mln zł, a plan na ten rok przewiduje stratę rzędu 60 mln zł. Przychody spółki z abonamentu z roku na rok maleją - w 2007 roku  było to 515 mln zł, w roku ubiegłym - 205 mln zł (to tylko 13 proc. budżetu telewizji).

W podobnej sytuacji jest Polskie Radio, które w 2011 roku z abonamentu otrzymało 131,7 mln zł (52,7 proc. przychodów spółki); to o ponad 25 mln zł mniej niż w roku 2010 i o ponad 40 mln zł mniej niż w roku 2009. Prezes PR Andrzej Siezieniewski w maju na posiedzeniu senackiej komisji kultury i środków przekazu szacował, że ten rok spółka zamknie stratą w wysokości 25 mln zł, a przyszły nawet 40 mln zł, co może skutkować utratą płynności finansowej.

 

 Źródło: Portal Filmowy (www.portalfilmowy.pl) 

 Fot.: Archiwum Legalnej Kultury


Portal Filmowy
Publikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna Kultura
Spodobał Ci się nasz artykuł? Podziel się nim ze znajomymi 👍


Do góry!