Filmowanie koncertów, a prawo autorskie

PRAWO W KULTURZE

/ Prawo w praktyce

Filmowanie koncertów, a prawo autorskie

Filmowanie koncertów, a prawo autorskie

10.01.13

Czy można publikować w internecie własne nagrania z koncertów ulubionych wykonawców?

Zgodnie z art. 5 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, organizator imprezy masowej udostępnia jej uczestnikom regulamin obiektu lub imprezy. W tym dokumencie zawarta jest informacja o tym, czy wolno rejestrować wykonanie utworu. Taka informacja zazwyczaj jest też na bilecie.

Trzeba pamiętać, że zgodnie z treścią art. 86 UPAPP artyście wykonawcy  przysługuje, w granicach określonych przepisami ustawy, wyłączne prawo do korzystania z artystycznego wykonania i rozporządzania prawami do niego na określonych polach eksploatacji. Jednym z nich jest utrwalanie i zwielokrotnianie, czyli wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy artystycznego wykonania, w tym zapisu magnetycznego oraz zapisu techniką cyfrową.

Co z tego wynika w praktyce dla słuchacza koncertu?


Zakupując bilet zawieramy umowę, a więc obowiązuje nas regulamin imprezy. Regulamin zazwyczaj określa, kto – i spełniając jakie warunki – może utrwalać artystyczne wykonanie. Artysta wykonawca posiada wyłączne prawo do rozporządzania prawami do zapisu artystycznego wykonania.

Fot. Festiwal Zwiastunów
Publikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna Kultura
Spodobał Ci się nasz artykuł? Podziel się nim ze znajomymi 👍


Do góry!