Uczciwy biznes ucieka z pirackich portali

PRAWO W KULTURZE

/ Prawo w praktyce

Uczciwy biznes ucieka z pirackich portali

Uczciwy biznes ucieka z pirackich portali

11.07.18

Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska przystąpił 25 czerwca do międzynarodowego porozumienia dotyczącego reklamy online oraz prawa własności intelektualnej (MoU). Kwestia czerpania przychodów z reklam wyświetlanych przy nielegalnych treściach budziła od wielu lat spore kontrowersje. Nierzadko pojawianie się reklam znanych marek miało charakter legitymizujący dla portali działających z naruszeniem praw własności intelektualnej.

Memorandum of Understanding on Online Advertising and Intellectual Property Rights

Memorandum of Understanding on Online Advertising and Intellectual Property Rights to międzynarodowe porozumienie dotyczące reklamy online oraz prawa własności intelektualnej, zostało podpisane 25 czerwca. Jak możemy przeczytać w preambule samego dokumentu ma on na celu zmierzenie się z problemem reklam pojawiających się na stronach internetowych oraz w aplikacjach mobilnych, które naruszając prawa własności intelektualnej budują u konsumenta błędne przekonanie, że treści w nich umieszczane zapewniają dostęp do treści, towarów lub usług prawnie legalnych. Dąży on do wspierania i uzupełniania inicjatyw przeciwko naruszeniom prawa własności intelektualnej czy prawa konkurencji Państw Członkowskich. Sygnatariuszami MoU są organizacje reprezentujące podmioty zaangażowane w umieszczanie, kupowanie czy sprzedawane reklam. Celem sygnatariuszy jest zminimalizowanie liczby umieszczanych reklam w witrynach i aplikacjach mobilnych, które naruszają prawa autorskie lub rozpowszechniają podrabiane towary na skalę komercyjną. Do osiągnięcia tych celów mają posłużyć wewnętrzne regulacje organizacji, które na podstawie porozumienia przyjmują swego rodzaju pozycję kontrolno-weryfikacyjną. Sygnatariusze przez okres 12 miesięcy sporządzają raporty (oceny) i prowadzą analizy związane z wprowadzanymi zmianami, zobowiązują się również względem Komisji Europejskiej do udostępniania odpowiednich informacji na żądanie, odpowiadania na pytania oraz do brania udziału w konsultacjach, omawiania wyżej wspomnianych ocen i sprawozdań na spotkaniach sygnatariuszy.

Porozumienie wchodzi w życie po upływie miesiąca od daty podpisania, czyli 26 lipca 2018 roku.

Kim jest i czym się zajmuje IAB Polska?

IAB Polska jest Związkiem Pracodawców Branży Internetowej zrzeszającym 230 podmiotów, w tym największe portale internetowe, sieci reklamowe, domy mediowe, agencje interaktywne oraz reklamodawców. Związek działa na polskim rynku od 2007 roku, natomiast sama inicjatywa zaczęła rozwijać się już od roku 2000. Misją IAB jest wspieranie działania uczestników rynku komunikacji interaktywnej oraz popularyzacji Internetu podejmując działania promocyjne, badawcze, edukacyjne oraz dążąc do ochrony prawnej, czego przejawem jest np. przystąpienie do wyżej wymienionego porozumienia. IAB Polska jest czwartym pod względem wielkości IAB na świecie, biorąc pod uwagę liczbę członków. W 2012 roku związek otrzymał nagrodę MIXX Awards Europe dla najlepszego IAB w Europie.

Kevin Mglej

Artykuł udostępniony przez Kancelarię prawniczą LSW Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy
Publikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna Kultura


Publikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna Kultura
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Spodobał Ci się nasz artykuł? Podziel się nim ze znajomymi 👍


Do góry!