Ja w internecie
Ja w internecie to program finansowania bezpłatnych szkoleń mający na celu podniesienie kompetencji cyfrowych osób dorosłych, by w większym stopniu korzystały one z usług świadczonych drogą elektroniczną w życiu zawodowym i prywatnym.
Aby uzyskać fundusze na zorganizowanie takich szkoleń dla mieszkańców, należy złożyć wniosek o finansowanie. Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków o powierzenie grantu są gminy – niezależnie od wielkości, występujące samodzielnie lub w partnerstwie z organizacją pozarządową.
Program realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020; operatorem Ja w internecie jest Fundacja Legalna Kultura. Dowiedz się więcej o Programie Ja w Internecie.


KAMPANIA SPOŁECZNA I PROJEKTY

/ Projekt Ja w internecie

220 osób ukończyło szkolenia “Ja w internecie” w Rumi. Trwa nabór na kolejne kursy!

220 osób ukończyło szkolenia “Ja w internecie” w Rumi. Trwa nabór na kolejne kursy!

Mieszkańcy Rumi mają ostatnią szansę, by wziąć udział w projekcie „Ja w internecie”. Są jeszcze wolne miejsca na cztery szkolenia.

> WIĘCEJ

KAMPANIA SPOŁECZNA I PROJEKTY

/ Projekt Ja w internecie

Kolejne szkolenia w Gminie Krotoszyn zakończone! Certyfikaty otrzymały 32 osoby.

Kolejne szkolenia w Gminie Krotoszyn zakończone! Certyfikaty otrzymały 32 osoby.

Miasto i Gmina Krotoszyn na realizację projektu szkoleniowego dla mieszkańców gminy otrzymała dofinansowanie w wysokości 106 400 zł. W ramach projektu zaplanowano realizację jedenastu 12-godzinnych szkoleń z 5 modułów szkoleniowych dla 190 mieszkańców gminy Krotoszyn. Warunkiem uczestnictwa jest ukończony 25 rok życia.

> WIĘCEJ

KAMPANIA SPOŁECZNA I PROJEKTY

/ Projekt Ja w internecie

Szkolenia “Ja w internecie” w Nasielsku

6-7 kwietnia 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Nasielsku odbyło się bezpłatne szkolenie pt. „Działam w sieciach społecznościowych”. – To szóste z dziesięciu spotkań, które proponujemy mieszkańcom gminy w ramach programu „Ja w Internecie” – pisze p. Marta Czarniecka z Urzędu Miejskiego w Nasielsku. 

> WIĘCEJ

KAMPANIA SPOŁECZNA I PROJEKTY

/ Projekt Ja w internecie

Mrągowo: Bezpłatne szkolenia komputerowe w toku! Trwają zapisy!

“Działam w sieciach społecznościowych” i “Kultura w sieci” to tematy szkoleń, które odbyły się w weekend (30 i 31 marca br.) w Mrągowskim Centrum Atywności Lokalnej. Kurs – w ramach projektu “Ja w Internecie”, którego operatorem jest Fundacja Legalna Kultura – ukończyły kolejne 24 osoby.

> WIĘCEJ

KAMPANIA SPOŁECZNA I PROJEKTY

/ Projekt Ja w internecie

Ja w internecie w Żukowie

Urząd Gminy w Żukowie  realizuje szkolenia w programie „Ja w internecie”. Zrealizowano już pierwszych kilka szkoleń: Rodzic w Internecie, Mój biznes w sieci, Działam w sieciach społecznościowych oraz Tworzę własna stronę internetową (blog).

> WIĘCEJ

KAMPANIA SPOŁECZNA I PROJEKTY

/ Projekt Ja w internecie

KOLEJNE SZKOLENIA “JA W INTERNECIE” ZAKOŃCZONE

Miasto i Gmina Krotoszyn organizuje bezpłatne szkolenia internetowe w ramach programu Ja w Internecie. Na początku marca zakończyły się dwa szkolenia z cyklu „Moje finanse i płatności w sieci” oraz szkolenie „Działam w sieciach społecznościowych”, w których udział wzięło w sumie  30 osób. Szkolenia prowadzi instruktor Robert Szczotka.

> WIĘCEJ

1
strona
2/6
3

Do góry!