Ja w internecie

PROGRAM SZKOLENIOWY W ZAKRESIE ROZWOJU KOMPETENCJI CYFROWYCHWyszukaj na stronie "Ja w internecie"Ja w internecie
Ja w internecie to program finansowania bezpłatnych szkoleń mający na celu podniesienie kompetencji cyfrowych osób dorosłych, by w większym stopniu korzystały one z usług świadczonych drogą elektroniczną w życiu zawodowym i prywatnym.
Aby uzyskać fundusze na zorganizowanie takich szkoleń dla mieszkańców, należy złożyć wniosek o finansowanie. Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków o powierzenie grantu są gminy – niezależnie od wielkości, występujące samodzielnie lub w partnerstwie z organizacją pozarządową.
Program realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020; operatorem Ja w internecie jest Fundacja Legalna Kultura. Dowiedz się więcej o Programie Ja w Internecie.


KAMPANIA SPOŁECZNA I PROJEKTY

/ Projekt Ja w internecie

„Ja w internecie” w Kołobrzegu

Gmina Miasto Kołobrzeg realizuje szkolenia w programie „Ja w internecie”. Zrealizowano już pierwszych kilka szkoleń z tematów: Moje finanse i transakcje w sieci, Tworzenie własnej strony internetowej (blog) i Kultura w sieci.

> WIĘCEJ

KAMPANIA SPOŁECZNA I PROJEKTY

/ Projekt Ja w internecie

“Ja w internecie” w Nasielsku

Od stycznia 2019 mieszkańcy Gminy Nasielsk biorą udział w bezpłatnych szkoleniach w programie „Ja w Internecie”. Do tej pory odbyły się cztery kursy z zakresu: „Moje finanse i transakcje w sieci” (I tura), „Działam w mediach społecznościowych” (I tura), „Rolnik w sieci” (II tury).

> WIĘCEJ

KAMPANIA SPOŁECZNA I PROJEKTY

/ Projekt Ja w internecie

Bezpłatne szkolenia w Gminie Krypno

Gmina Krypno – w ramach programu “Ja w internecie” – zorganizowała bezpłatne szkolenia dla mieszkańców.

> WIĘCEJ

KAMPANIA SPOŁECZNA I PROJEKTY

/ Projekt Ja w internecie

Węgorzewo. Ruszyły szkolenia „Ja w internecie”

Szkolenie „Moje finanse i transakcje w sieci” rozpoczęła  grupa mieszkańców gminy Węgorzewo, którzy chcą nauczyć się załatwiać sprawy prywatne, biznesowe, finansowe i urzędowe za pośrednictwem internetu. 

> WIĘCEJ

KAMPANIA SPOŁECZNA I PROJEKTY

/ Projekt Ja w internecie

Ostatnia szansa na granty w woj. wielkopolskim i zachodniopomorskim!

W Wielkopolsce i woj. zachodniopomorskim trwa ostatni nabór wniosków o granty w programie „Ja w internecie”! Do tej pory skorzystało z nich łącznie 76 gmin. Teraz szansa dla kolejnych miejscowości w tych regionach! Wnioski w naborze otwartym będą rozpatrywane zgodnie z kolejnością złożenia, a dotacje przyznawane do chwili wyczerpania środków grantowych. Gminy biorące udział w programie mogą otrzymać do 150 tysięcy złotych na bezpłatne szkolenia dla mieszkańców (w tym na zakup komputerów), dofinansowanie wynosi 100 procent, nie jest potrzebny wkład własny.

> WIĘCEJ

KAMPANIA SPOŁECZNA I PROJEKTY

/ Projekt Ja w internecie

Gmina Baranów: Pierwsze szkolenia za nami!

Gmina Baranów realizuje projekt „Ja w internecie”. Przeprowadziła już dwa szkolenia: „Moje finanse i transakcje w sieci” i „Działam w sieciach społecznościowych”. Wzięło w nich udział 24 mieszkańców.  W ramach projektu kupiono 6 komputerów przenośnych, które po zakończeniu projektu zostaną w gminie.

> WIĘCEJ

2
strona
3/6
4

Do góry!