Darmowy dostęp do kultury w Internecie

CZYTELNIA KULTURALNA

/ Badania i raporty

Darmowy dostęp do kultury w Internecie

Darmowy dostęp do kultury w Internecie

03.04.12

Jak ważny jest dla Ciebie darmowy dostęp – powód, dla którego pobierasz z internetu muzykę, filmy lub seriale? Zapewne każdy z nas potrafi to ocenić. A jak jest z innymi? Dla Legalnej Kultury przeprowadzono badanie, w którym oceniano m.in. motywy korzystania z legalnych i nielegalnych źródeł kultury.

 

Darmowość dostępu a wiek

Im respondent był starszy, tym darmowość była dla niego mniej istotna (co jest zrozumiałe, bo zaczyna zarabiać i przeważnie zarabia coraz więcej). Dla najmłodszej kategorii wiekowej (15-18 lat) znaczenie tej motywacji określane jako „zdecydowanie ważneraczej ważne” wynosi 100%!

 

Trzeba jednocześnie zauważyć, że nie do końca zgada się w tym przypadku motywacja deklarowana z tą, o której wiemy z innych pytań. Takie niespójności między opiniami a faktami mogą jednak występować w badaniu (pytanie o deklarowane motywacje nie jest pogłębione przez wprowadzenie dodatkowych okoliczności).

 

Darmowość dostępu a wykształcenie

Ta motywacja jest mniej ważna dla grupy ze średnim wykształceniem (86%). Dla lepiej i gorzej wykształconych – jest istotniejsza.

 

Darmowość dostępu a wielkość miejscowości

Im większa miejscowość, tym ważniejsza darmowość dostępu. To interesujące i może nieco dziwić. Bo możemy założyć, że im większa miejscowość, tym przeważnie wyższe zarobki. Z drugiej strony można też uwzględnić wyższe koszty życia, a dostęp do produktów kultury ściąganych przez sieć – najlepiej za pomocą szybkiego łącza – to kolejna stała opłata w ramach tych kosztów.

 

Poza tym, im większe miasto, tym pewnie częstsza jest możliwość korzystania z tzw. internetu z powietrza (bezpłatnego), więc może respondenci po prostu przyzwyczaili się do dobrego?

 

Darmowość dostępu a sytuacja zawodowa

Ta motywacja najważniejsza jest dla uczących się i bezrobotnych, co nie powinno szczególnie dziwić. Nie ma jednak istotnych statystycznie różnic pomiędzy poszczególnymi grupami zawodowymi.

 

Darmowość dostępu a dochody

Darmowość dostępu jest najważniejsza dla najbiedniejszych (dochody do 500 zł) i dla nieźle uposażonej przedostatniej kategorii ankietowanych (2001-3000 zł). Lecz dla pośrednich grup liczba wskazań spada. Można to objaśnić chyba tylko w ten sposób, że nie ma wcale bezpośredniego związku pomiędzy dochodami a możliwością darmowego dostępu – ta refleksja powraca w naszych wnioskach po raz kolejny.

 

Darmowość dostępu a skłonność do płacenia

Nieco ważniejsze jest to dla respondentów, którzy nie są skłonni do płacenia (96%).

 

Darmowość dostępu a realne wydatki na multimedia

Tu pojawia się znaczniejsza różnica. Respondenci, którzy wydali w ostatnim miesiącu pieniądze na multimedia, cenią sobie darmowość dostępu na poziomie 86%. Ci zaś, którzy takich kosztów nie ponieśli – 93%.

 


MOTYWY

Jak ważny jest dla Ciebie dostęp za darmo? (powód, dla którego pobierasz z internetu muzykę, filmy lub seriale)

 

Odpowiedź

   %

zdecydowanie nieważne

3

raczej nieważne

4

raczej ważne

17

zdecydowanie ważne

73

trudno powiedzieć

3

Źródło: badanie dla Legalnej Kultury, przeprowadzone przez Interaktywny Instytut Badań Rynkowych, reprezentatywna próba polskich internautów, n=1000.

 


 

Fot.: Archiwum Fundacji Legalna Kultura

 

Elżbieta Sekuła

 
Badanie przeprowadzone zostało przez Interaktywny Instytut Badań Rynkowych  na zlecenie Legalnej Kultury na reprezentatywnej próbie n=1000 internautów. Metoda badania: CAWI Real Time Sampling – kwestionariusz ankiety udostępniany respondentom przez internet.

Publikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna Kultura
Spodobał Ci się nasz artykuł? Podziel się nim ze znajomymi 👍


Do góry!