Stan czytelnictwa w Polsce w roku 2015

CZYTELNIA KULTURALNA

/ Badania i raporty

Stan czytelnictwa w Polsce w roku 2015

Stan czytelnictwa w Polsce w roku 2015

15.03.16

Biblioteka Narodowa zaprezentowała podstawowe wyniki badań czytelnictwa za rok 2015. Wynika z nich, że w ubiegłym roku po lekturę sięgnęło zaledwie 37% Polaków. To najgorszy wynik w ostatnim ćwierćwieczu historii Polski.

Opublikowane wyniki, to efekt badania stanu czytelnictwa w Polsce przeprowadzonego przez TNS Polska w listopadzie 2015 roku na zlecenie Biblioteki Narodowej.

- Badanie przeprowadzono na reprezentatywnej ogólnopolskiej próbie 3049 respondentów w wieku co najmniej 15 lat. Grupa ta została dobrana metodą random route. Wywiady przeprowadzali ankieterzy w domach respondentów, zapisując ich odpowiedzi na przenośnych komputerach (metoda CAPI). W kwestionariuszu powtórzono szereg pytań z poprzednich edycji, zachowując również ich kolejność w ankiecie, tak aby możliwe było porównywanie tegorocznych wyników z rezultatami badań z poprzednich lat - informuje BN.

W 2015 roku lekturę co najmniej jednej książki zadeklarowało 37% badanych. To o 5% mniej niż w roku 2014 i aż o ponad 20% mniej niż w roku 2004.Podobnie jak w poprzednich latach zmienną najsilniej determinującą czytanie książek było wykształcenie - im wyższe, tym wyższy odsetek czytelników. Czytelnictwo jest także wyższe wśród kobiet niż wśród mężczyzn. Czytelnictwo książek w Polsce od 2008 roku oscyluje wokół wartości 2/5 populacji, w latach 1994-2004 odsetek ten był bliższy 3/5. Wyraźny spadek nastąpił zatem około dekadę temu. W porównaniu do roku 2000 czytelnictwo zmalało obecnie najwyraźniej wśród mężczyzn i osób młodych. Czytający spotykają przede wszystkim osoby czytające. Dziewięcioro z dziesięciorga badanych, których najbliżsi nie czytają, również nie sięga po książkę.

Wybory lekturowe badanych cechuje niewielka zmienność. Największą publiczność mają powieści, zwłaszcza romanse, sensacje i fantastyka. Najczęściej wymienianym autorem był w 2015 roku, podobnie jak w poprzednich latach, Henryk Sienkiewicz.

Książki czytane przez czytelników, o ile nie pochodzą z domowego księgozbioru, z reguły są pożyczane od znajomych lub kupowane. Każde z tych źródeł wskazała ponad 1/3 czytelników książek. Na drugim miejscu znalazły się książki wypożyczone z bibliotek oraz prezenty książkowe. Znaczenie książek pobranych z internetu (przynajmniej w deklaracjach) pozostaje minimalne.Z pełnymi wynikami Raportu można się zapoznać tutaj...

Publikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna Kultura
Spodobał Ci się nasz artykuł? Podziel się nim ze znajomymi 👍


Do góry!