Historia i społeczeństwo

STRONY INTERNETOWE POMOCNE W NAUCE

/ Historia

'44 Encyklopedia Powstania Warszawskiego

'44 Encyklopedia Powstania Warszawskiego

Kalendarium powstana warszawskiego i hasła pomocne w nauce historii tego okresu.

BEZPŁATNE

STRONY INTERNETOWE POMOCNE W NAUCE

/ Historia

Ciekawostki historyczne

Ciekawostki historyczne

Historia nie musi być nudna, rozwlekła ani śmiertelnie poważna. Wcale nie trzeba odchodzić od faktów, aby przedstawić wciągające, trzymające w napięciu i przyprawiające o zawrót głowy anegdoty. Ciekawostki historyczne to strona, która przedstawia historię z mniej (choć nie zawsze) poważnej strony. Ciekawostki, odkrycia, kontrowersje, czyli „jak to naprawdę było” w formie przystępnej dla każdego.


STRONY INTERNETOWE POMOCNE W NAUCE

/ Historia

Dzieje.pl

Dzieje.pl

Portal dzieje.pl, prowadzony przez Muzeum Historii Polski i Polską Agencję Prasową, to multimedialny codzienny serwis historyczny, setki artykułów dotyczących przede wszystkim najnowszej historii Polski, a także materiały wideo, filmy dokumentalne, archiwalne fotografie, dokumenty oraz infografiki i mapy. Strona obok informacyjnej pełni również funkcję edukacyjną. Stałym tematem publikacji portalu dzieje.pl są zagadnienia dotyczące dziedzictwa narodowego i jego ochrony.


STRONY INTERNETOWE POMOCNE W NAUCE

/ Historia

Histmag.org

Histmag.org

To najdłużej istniejący w Polsce serwis poświęcony szeroko rozumianej historii. Każdego miesiąca publikuje ponad sto artykułów, recenzji i newsów. 

Współpracuje z większością polskich wydawców książki historycznej, instytucjami kultury, mediami, uniwersytetami, związanymi z historią stowarzyszeniami i grupami rekonstrukcyjnymi. Stara się uprawiać dziennikarstwo profesjonalne pod każdym względem – merytorycznym, językowym, warsztatowym. Obok publicystyki zajmuje się także propagowaniem badań naukowych i popularnej, ale rzetelnej wiedzy o historii.

BEZPŁATNE

STRONY INTERNETOWE POMOCNE W NAUCE

/ Historia

Historia: poszukaj

Historia: poszukaj

Portal Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów. Jego twórcy chcą pokazywać, że dzieje Polski to nie tylko daty i bitwy, politycy i dowódcy. Poza „wielką polityką” rozwijała się literatura, sztuka, nauka, toczyło się życie codzienne mieszkańców wielkich ośrodków miejskich oraz spokojnych regionów na prowincji.

BEZPŁATNE

STRONY INTERNETOWE POMOCNE W NAUCE

/ Historia

Otwarty System Archiwizacji

Otwarty System Archiwizacji

Cyfrowe Archiwa Tradycji Lokalnej (CATL) ze zbiorami dokumentującymi lokalną przeszłość.


STRONY INTERNETOWE POMOCNE W NAUCE

/ Historia

Warszawa Zapamiętana

Warszawa Zapamiętana

Wirtualna wycieczka po dawnej Warszawie. Przedstawia stolicę we wspomnieniach wybranych z ponad 5 tysięcy relacji i setek archiwalnych zdjęć z naszych zbiorów. Mapa, która będzie regularnie uzupełniana, pozwala odwiedzić miejsca tworzące historię Warszawy - miasta, jakie zapamiętali jego mieszkańcy.

BEZPŁATNE

STRONY INTERNETOWE POMOCNE W NAUCE

/ Historia

Zbiory NAC on-line

Zbiory NAC on-line

Serwis Zbiory NAC online zawiera ponad 160 000 fotografii archiwalnych i jest stale rozwijany. Zdjęcia pochodzą z okresu od drugiej połowy XIX wieku do czasów współczesnych. Każdy może za darmo wykorzystać do 300 fotografii rocznie, spełniając zasady publikacji określone przez NAC.


STRONY INTERNETOWE POMOCNE W NAUCE

/ Historia

Archiwum Map WIG

Archiwum Map WIG

Niekomercyjny projekt udostępnienia skanów map i materiałów geograficznych wydanych przez Wojskowy Instytut Geograficzny (WIG) w latach 1919-1939, a także mapy alianckie, austro-węgierskie, niemieckie, rosyjskie i radzieckie oraz plany miast.


STRONY INTERNETOWE POMOCNE W NAUCE

/ Historia

Dawne pismo

Dawne pismo

Wortal zajmujący się zagadnieniami paleografii. Zawiera informacje na temat historii pisma, ćwiczenia praktyczne dla studentów, gry i zabawy dla osób w każdym wieku. Przygotowany i prowadzony przez Archiwum Narodowe w Krakowie. 


STRONY INTERNETOWE POMOCNE W NAUCE

/ Historia

Fundacja Ośrodka „Karta”

Fundacja Ośrodka „Karta”

Niezależna organizacja pozarządowa. Odkrywa, chroni i upowszechnia historię widzianą z perspektywy jednostki. Robi to w taki sposób, że przeszłość staje się źródłem zrozumienia, buduje wspólnotę obywatelską, wspiera pojednanie.

BEZPŁATNE

STRONY INTERNETOWE POMOCNE W NAUCE

/ Historia

Historia

Historia

Portal edukacyjny Historia - wiadomości z zakresu historii, od zagadnień podstawowych po specjalistyczne teksty poświęcone wąskim wycinkom historii.


STRONY INTERNETOWE POMOCNE W NAUCE

/ Historia

Instytut Pamięci Narodowej

Instytut Pamięci Narodowej

Do zadań Instytutu należy gromadzenie i zarządzanie dokumentami organów bezpieczeństwa państwa, sporządzonymi od 22 lipca 1944 r. do 31 lipca 1990 r., prowadzenie śledztw w sprawie zbrodni na osobach narodowości polskiej lub obywatelach polskich innych narodowości, popełnionych w okresie od 8 listopada 1917 r. do 31 lipca 1990 r.

BEZPŁATNE

STRONY INTERNETOWE POMOCNE W NAUCE

/ Historia

Repozytorium Cyfrowe

Repozytorium Cyfrowe

Serwis służący upowszechnianiu w domenie cyfrowej dziedzictwa filmowego z archiwów Filmoteki Narodowej.

Filmoteka Narodowa prezentuje tu przedwojenne filmy fabularne oraz fragmenty najstarszych polskich dokumentów: przedwojenne kroniki PAT, powojenne Polskie Kroniki Filmowe, a także uzupełnione bogatym opisem, wcześniej nie pokazywane, produkcyjne materiały WFDiF z lat 1946-1955.


STRONY INTERNETOWE POMOCNE W NAUCE

/ Historia

WOS na 5

WOS na 5

Materiały pomocne w przygotowywaniu prac domowych z przedmiotu wiedza o społeczestwie.

ŁĄCZONEDo góry!