Zapisz się do newslettera


Nota prawna działu „Zapytaj prawnika"

REGULAMIN

/ Nota prawna działu „Zapytaj prawnika”

Nota prawna działu „Zapytaj prawnika"


„Informujemy, że Fundacja Legalna Kultura (dalej: „Fundacja”), która jest usługodawcą serwisu www.legalnakultura.pl (dalej: Serwis) nie świadczy usług w zakresie doradztwa prawnego. W związku z powyższym udzielane przez Fundację odpowiedzi na zadawane przez użytkowników Serwisu pytania należy traktować – zgodnie ze Statutem Fundacji -  jako działalność Fundacji na rzecz dobra publicznego, w tym poszanowania prawa, która polega na informowaniu użytkowników o właściwym stanie prawnym w zakresie ochrony prawa własności intelektualnej i budowaniu świadomości prawnej obywateli, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony i poszanowania praw służących innym podmiotom, w tym poprzez propagowanie właściwych postaw społecznych. W konsekwencji Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za szkodę pośrednią lub bezpośrednią (szkoda rzeczywista jak i utracone korzyści) poniesioną przez użytkownika w wyniku zastosowania się do udzielonej przez Fundację odpowiedzi.”Do góry!