Partnerzy i Patroni projektu

KAMPANIA SPOŁECZNA I PROJEKTY

/ Partnerzy i Patroni

Partnerzy i Patroni projektu

Kampania społeczna Legalna Kultura odwołuje się do pozytywnych wartości – takich, jak lojalność wobec ulubionych twórców i wykonawców, uczciwość i odpowiedzialność. Uwzględnia w kampanii tych użytkowników, którzy korzystają z legalnych dóbr kultury, bo ich świadomy udział w kulturze warto wspierać.

 

W kampanię włączyło się wielu partnerów medialnych oraz instytucji kulturalnych. Dzięki ich wsparciu możliwe jest przeprowadzenie ogólnopolskiej kampanii społecznej, propagującej korzystanie z legalnych źródeł kultury. Wspólne działania stanowią wsparcie różnego rodzaju inicjatyw, które doprowadzą do stworzenia nowego modelu udziału w kulturze.

Projekt jest współfinansowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Polski Instytut Sztuki Filmowej.

Fundacja Legalna Kultura, organizator projektu, dziękuje wszystkim osobom, firmom oraz instytucjom, popierającym legalną kulturę i kampanię Legalna Kultura.


Razem można zdziałać znacznie więcej! 


Do góry!