Prawo Własności Intelektualnej w Działalności Dziennikarskiej

PRAWO W KULTURZE

/ Prawo Własności Intelektualnej w Działalności Dziennikarskiej

Prawo Własności Intelektualnej w Działalności Dziennikarskiej

Wychodząc naprzeciw rosnącej potrzebie dostępu dziennikarzy do wiedzy z zakresu prawa autorskiego prezentujemy cykl publikacji poświęcony kwestiom Prawa Własności Intelektualnej w autorskiej działalności dziennikarskiej.


PRAWO W KULTURZE

/ Prawo Własności Intelektualnej w Działalności Dziennikarskiej

Relacje pracownik-pracodawca a prawa autorskie do artykułów i innych materiałów prasowych

Relacje pracownik-pracodawca a prawa autorskie do artykułów i innych materiałów prasowych

W przypadku szeroko rozumianej prasy niezwykle istotne jest określenie komu przysługują prawa autorskie do utworu będącego wytworem pracy dziennikarza. Prawo autorskie określa bowiem ogólną zasadę, iż autorskie prawa majątkowe do utworu stworzonego w ramach wykonywania obowiązków ze stosunku pracy przysługują pracodawcy z chwilą przyjęcia utworu i w granicach wynikających z celu  umowy o pracę oraz zgodnego zamiaru stron.

> WIĘCEJ

PRAWO W KULTURZE

/ Prawo Własności Intelektualnej w Działalności Dziennikarskiej

Wykorzystywanie utworów w materiałach prasowych

Wykorzystywanie utworów w materiałach prasowych

Utwory podlegające ochronie prawa autorskiego mogą być za pośrednictwem mediów rozpowszechniane w celach informacyjnych. Jest to jedna z form dozwolonego użytku stosowanego zarówno w prasie, radiu jak i telewizji. Wyjaśniamy, jak robić to zgodnie z literą prawa.

> WIĘCEJ

1
strona
2/2

Do góry!