PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada

Zanim zadasz pytanie, zapoznaj się z istniejącymi odpowiedziami.

WYSZUKAJ ODPOWIEDŹ


Wpisz szukane SŁOWO (np. szkoła, komiks, zdjęcie itp.):
Wyszukaj w kategorii:
Zapytaj prawnika
Nagrywanie w domu emitowanych audycji radiowych i telewizyjnych oraz pobieranie takich nagrań z internetu

PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada / zapytaj prawnika

Nagrywanie w domu emitowanych audycji radiowych i telewizyjnych oraz pobieranie takich nagrań z internetu

06.07.12

Czy w świetle obowiązującego prawa w Polsce legalne jest:

a) nagrywanie w domu emitowanych audycji radiowych i telewizyjnych, np. ze stacji publicznych (jeśli ma to jakieś znaczenie);

b) pobieranie takich nagrań od innych osób (spoza rodziny) w internecie;

c) udostępnianie takich nagrań innym osobom (nie rodzinie) w internecie.

 

Nagrywanie w domu emitowanych audycji radiowych i telewizyjnych oraz pobieranie takich nagrań z internetu jest dozwolone bez zgody twórcy. Pamiętać jednak należy, iż tak nagraną audycję można wykorzystywać tylko w zakresie dozwolonego użytku prywatnego. Nie ma znaczenia, czy audycja została wyemitowana w stacji publicznej czy w stacji komercyjnej.

 

Wskazówka praktyczna: Zakres dozwolonego użytku osobistego pozwala na korzystanie z utworu nie tylko przez osobę, która audycję nagrała lub pobrała, ale również przez krąg osób pozostający z nią w związku osobistym, w szczególności pokrewieństwa, powinowactwa lub stosunku towarzyskiego. Korzystanie to nie może mieć charakteru komercyjnego i nie może prowadzić do udostępnienia pobranego utworu osobom z poza kręgu osób najbliższych (np. pobrany utwór nie może zostać zamieszczony na blogu prowadzonym przez użytkownika, który dokonał pobrania, gdy do takiego blogu ma dostęp nieograniczona ilość osób).

 

Niedopuszczalne jest pobieranie nagrań za pomocą programów typu P2P, które jednocześnie udostępniają utwór innym osobom.

 

Zagadnienie prawne: Udostępnianie utworów w internecie bez zgody twórcy jest niedozwolone – godzi bowiem w monopol twórcy.

 

Prawnicy dla Legalnej Kultury
Artykuł powstał w ramach projektu

  

 

Prawa własności intelektualnej? Ja to rozumiem!
Społeczna kampania edukacyjna Legalna Kultura

Projekt zrealizowany przez Fundację Legalna Kultura we współpracy i przy wsparciu finansowym European Union Intellectual Property Office

 Publikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaPublikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna Kultura


Jeśli podoba Ci się nasz artykuł, udostępnij go


Do góry!