PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada

Zanim zadasz pytanie, zapoznaj się z istniejącymi odpowiedziami.

WYSZUKAJ ODPOWIEDŹ


Wpisz szukane SŁOWO (np. szkoła, komiks, zdjęcie itp.):
Wyszukaj w kategorii:
Zapytaj prawnika
Zgoda żyjącego twórcy na niekomercyjne wykorzystanie jego utworu

PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada / zapytaj prawnika

Zgoda żyjącego twórcy na niekomercyjne wykorzystanie jego utworu

06.07.12

Przygotowujemy niekomercyjną imprezę dla dzieci, podczas której chcielibyśmy czytać wybraną książkę. W myśl prawa, zgodę na takie czytanie musi wyrazić jej (żyjący) autor, może on też domagać się za tę zgodę opłaty. Jak najprościej załatwić formalności? Do kogo się zwrócić, jeśli nie można znaleźć bezpośredniego dostępu do autora?

 

W przypadku braku bezpośredniego dostępu do twórcy, który umożliwiałby uzyskanie bezpośrednio od niego zgody na korzystanie z utworu, konieczne jest skorzystanie z usług organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi. W przypadku utworów literackich będzie to Stowarzyszenie Autorów ZAiKS – w zakresie praw przysługujących bezpośrednio autorom oraz Stowarzyszenie Autorów i Wydawców "Polska Książka" – w zakresie praw przysługujących wydawcom opublikowanych dzieł literackich. W konkretnym przypadku może istnieć wymóg uzyskania licencji od jednej z tych organizacji lub od obu – w zależności od tego, w jakim zakresie dany autor przekazał swoje prawa wydawcy.

 

Należy również rozważyć, czy nie zachodzi sytuacja określona w art. 32 ustawy prawo autorskie – jeśli książka czytana byłaby podczas ceremonii religijnej, imprezy szkolnej i akademickiej albo oficjalnej uroczystości państwowej, i jednocześnie nie łączyłoby się z tym osiąganie pośrednio lub bezpośrednio korzyści majątkowych, a artyści wykonawcy nie otrzymaliby wynagrodzenia, to działanie takie nie wymagałoby zgody twórcy. Wówczas użytkownik korzysta bowiem z dozwolonego użytku publicznego. Opisany wyjątek nie może dotyczyć natomiast imprez reklamowych, promocyjnych lub wyborczych. Zawarte w pytaniu informacje nie pozwalają na stwierdzenie, czy w omawianym przypadku zachodzi taka sytuacja.

 

Paweł Gruszecki

Starszy prawnik

Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy sp.j.

Artykuł powstał w ramach projektu

  

 

Prawa własności intelektualnej? Ja to rozumiem!
Społeczna kampania edukacyjna Legalna Kultura

Projekt zrealizowany przez Fundację Legalna Kultura we współpracy i przy wsparciu finansowym European Union Intellectual Property Office

 Publikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaPublikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna Kultura


Jeśli podoba Ci się nasz artykuł, udostępnij go


Do góry!