PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada

Zanim zadasz pytanie, zapoznaj się z istniejącymi odpowiedziami.

WYSZUKAJ ODPOWIEDŹ


Wpisz szukane SŁOWO (np. szkoła, komiks, zdjęcie itp.):
Wyszukaj w kategorii:
Zapytaj prawnika
Jakie korzyści dają autorowi filmu prawa autorskie?

PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada / zapytaj prawnika

Jakie korzyści dają autorowi filmu prawa autorskie?

01.08.12

Prawa autorskie zabezpieczają osobiste i majątkowe interesy twórców. Podstawową korzyścią dla twórców, płynącą z prawa autorskiego, jest ich ochrona przed nielegalnym rozpowszechnianiem dzieła, które pociąga za sobą straty materialne zarówno twórców, jak i wydawców. Prawa autorskie, przysługujące twórcom, wyposażają ich w instrumenty prawne, dzięki którym mogą oni dochodzić swoich praw przed sądem.

 

Rozwiązania wprowadzone przez ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych wprowadzają domniemania prawne ułatwiające twórcom dochodzenie swoich praw, jak na przykład domniemanie autorstwa osoby, której nazwisko zostało w takim charakterze ujawnione na egzemplarzu utworu lub w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

 

Konstrukcja prawa autorskiego przyjęta w prawie polskim, która do powstania ochrony twórcy nie wymaga dopełniania przez niego najmniejszych nawet formalności, stanowi podstawową i kompletną formę ochrony dla działalności twórczej. Jednocześnie ochrona własności intelektualnej, wynikająca z prawa autorskiego, nie jest absolutna i w racjonalny sposób stara się wyważyć prawa twórcy i prawa ogółu społeczeństwa.

 

Należy zaznaczyć, iż polskie prawo wyjątkowo silnie chroni twórców, przewidując na przykład możliwość dochodzenia od naruszyciela dwukrotności (a gdy naruszenie jest zawinione – trzykrotności) wynagrodzenia, które byłoby należne za udzielenie licencji w zakresie, w jakim zostało dokonane naruszenie.

 

Paweł Gruszecki

Starszy prawnik

Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy sp.j.
Artykuł powstał w ramach projektu

  

 

Prawa własności intelektualnej? Ja to rozumiem!
Społeczna kampania edukacyjna Legalna Kultura

Projekt zrealizowany przez Fundację Legalna Kultura we współpracy i przy wsparciu finansowym European Union Intellectual Property Office

 Publikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaPublikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna Kultura


Jeśli podoba Ci się nasz artykuł, udostępnij go


Do góry!