Otwarte bazy i repozytoria

W dziale tym znajdziesz katalog dużych archiwów, baz danych i repozytoriów (poza repozytoriami bibliotek cyfrowych, które możesz znaleźć w zakładce LEGALNE ŹRÓDŁA dostępnej w panelu głównym naszej strony).
Udostępnione tu otwarte zasoby edukacyjne są bezpłatne.

Zachęcamy do zdobywania wiedzy o Otwartych Zasobach Edukacyjnych
na stronach Ministerstwa Edukacji Narodowej
oraz do lektury Kapsztadzkiej Deklaracji Otwartej Edukacji
i Deklaracji Berlińskiej w sprawie otwartego dostępu do wiedzy w naukach ścisłych i humanistyce.Do góry!