Ja w internecie

PROGRAM SZKOLENIOWY W ZAKRESIE ROZWOJU KOMPETENCJI CYFROWYCHWyszukaj na stronie "Ja w internecie"Przydatne zasoby

Prezentujemy katalog stron internetowych z ogólnodostępnymi materiałami szkoleniowymi, zdjęciami, dźwiękami i filmami na wolnych licencjach. Korzystać z nich mogą wszyscy - nauczyciele, uczniowie, rodzice oraz wszyscy ci, którzy pragną rozwijać się i tworzyć treści edukacyjne (i nie tylko).
Udostępnione tu otwarte zasoby edukacyjne są bezpłatne.

Zachęcamy do zdobywania wiedzy o Otwartych Zasobach Edukacyjnych
na stronach Ministerstwa Edukacji Narodowej
oraz do lektury Kapsztadzkiej Deklaracji Otwartej Edukacji
i Deklaracji Berlińskiej w sprawie otwartego dostępu do wiedzy w naukach ścisłych i humanistyce.Do góry!