Wpisz e-mail

LEGALNE ŹRÓDŁA

/ Archiwa

adlr.link

adlr.link

Dwujęzyczna, specjalistyczna wyszukiwarka prac z zakresu filmoznawstwa, medioznawstwa, studiów nad telewizją itp. Obok informacji o publikacjach książkowych, prasowych i internetowych, za jej pomocą znaleźć można także materiały audio-video. Operatorem wyszukiwarki jest Biblioteka Uniwersytecka w Lipsku.

BEZPŁATNE

LEGALNE ŹRÓDŁA

/ Archiwa

Biblioteka Watykańska

Biblioteka Watykańska

Jedna z najstarszych i najbardziej znanych bibliotek na świecie. Internetowa strona dostęp do zdigitalizowanych ksiąg, mansuskryptów i dokumentów z historii Europy i cywilizacji chrześcijańskiej. 

BEZPŁATNE

LEGALNE ŹRÓDŁA

/ Archiwa

Charlie Chaplin Archive

Charlie Chaplin Archive

Cyfrowe archiwum dokumentujące 75 lat życia Charliego Chaplina. Znajdziecie w nim zdjęcia, odręczne notatki z pracy na planie, rysunki, listy, recenzje filmowe i wiele innych dokumentów.

BEZPŁATNE

LEGALNE ŹRÓDŁA

/ Archiwa

Cyfrowe Archiwum Bemowa

Cyfrowe Archiwum Bemowa

Projekt gromadzący i popularyzujący zdjęcia oraz informacje, w tym wspomnienia, przedmioty, ciekawostki dotyczące historii i życia codziennego warszawskiego Bemowa. Tego osobistego i tego historycznego – od rolniczo-przemysłowych dziejów Grot, Chrzanowa, Górc i Jelonek, przez militarną przeszłości Boernerowa, Fortu Bema, Fortu Radiowo, Bemowa Lotniska po najnowszą historię tych rejonów.

BEZPŁATNE

LEGALNE ŹRÓDŁA

/ Archiwa

Encyklopedia Teatru Polskiego

Encyklopedia Teatru Polskiego

Elektroniczna platforma uruchomiona w 2015 roku, roku 250-lecia teatru publicznego w Polsce. Stawia sobie za cel cyfryzację, gromadzenie i udostępnianie wiedzy o polskim teatrze. Zasoby strony stanowią rejestracje spektakli teatralnych, recenzje, zdjęcia ze spektakli, programy teatralne, afisze i plakaty, a także biogramy twórców.


BEZPŁATNE

LEGALNE ŹRÓDŁA

/ Archiwa

Instytut Józefa Piłsudskiego

Instytut Józefa Piłsudskiego

Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce jest jedną z najważniejszych placówek polskich poza granicami kraju. Pozycję swoją zawdzięcza w równej mierze zgromadzonym zbiorom, jak i pozanaukowemu dorobkowi. Jest więc depozytariuszem cennych archiwaliów, ale też placówką, której zadania zmieniały się zależnie od wielorakich przemian zachodzących w kraju i na wychodźstwie. Odtworzony w Nowym Jorku w 1943 roku z potrzeby krzewienia myśli politycznej patrona, w proteście przeciwko polityce mocarstw i rządu polskiego w Londynie, od zarania nosił znamię misji i gromadził wokół siebie aktywny zespół ludzi.

BEZPŁATNE

LEGALNE ŹRÓDŁA

/ Archiwa

ISAP

ISAP

Baza Internetowy System Aktów Prawnych - ISAP zawiera opisy bibliograficzne i teksty aktów prawnych opublikowanych w wydawnictwach urzędowych: Dzienniku Ustaw oraz Monitorze Polskim, wydawanych przez Prezesa Rady Ministrów.

ŁĄCZONE

LEGALNE ŹRÓDŁA

/ Archiwa

Open Images

Open Images

Open Images jest stroną, która powstała z inicjatywy Beeld en Geluid, czyli Holenderskiego Instytutu Dźwięku i Obrazu, we współpracy z Knowledgeland. Oferuje dostęp do archiwalnych zbiorów audiowizualnych. Materiały zgromadzone przez Open Images można ściągać i wykorzystywać ponownie. Zbiory dostępne są na licencji Creative Commons, która daje użytkownikom więcej możliwości niż tradycyjny model praw autorskich. Użytkownicy mogą także powiększać zbiory poprzez dodawanie własnego materiału.

BEZPŁATNE

LEGALNE ŹRÓDŁA

/ Archiwa

Albom.pl

Albom.pl

Strona prezentująca zdigitalizowany dorobek fotografów z Podlasia. Zawiera słynną kolekcję Bolesława Augustisa uwieczniającego Białystok z lat 30. oraz fotografie Podlasia z lat powojennych - 40. i 50. ubiegłego wieku, a także z lat 70. XX wieku. Projekt Stowarzyszenia Edukacji Kulturalnej WIDOK.

BEZPŁATNE

LEGALNE ŹRÓDŁA

/ Archiwa

Centralna Baza Judaików

Centralna Baza Judaików

Centralna Baza Judaików udostępnia cyfrowe wizerunki judaików z wielu polskich muzeów, archiwów i prywatnych kolekcji.

BEZPŁATNE

LEGALNE ŹRÓDŁA

/ Archiwa

Cricoteka

Cricoteka

Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka został założony w Krakowie w 1980 roku z inicjatywy samego artysty jako „żywe archiwum” legendarnego Teatru Cricot 2. W 2014 zostanie otwarta nowa siedziba Cricoteki. Będzie to największa w Polsce instytucja o charakterze badawczym i wystawienniczym dedykowana współczesnemu artyście. W nowym budynku będzie można, jak do tej pory, korzystać ze zbiorów archiwalnych instytucji, które dostępne będą także w sieci - w stworzonej do tego celu mediatece.

BEZPŁATNE

LEGALNE ŹRÓDŁA

/ Archiwa

David Rumsey Map Collection

David Rumsey Map Collection

Blisko 70 tysięcy map z liczącej około 150 tys. kartograficznej kolekcji Davida Rumseya można podziwiać online w specjalnym serwisie powstałym przy Uniwerystecie Stamforda. Najstarsze z prezentowanych kart pochodzą z XVI wieku.

BEZPŁATNE

LEGALNE ŹRÓDŁA

/ Archiwa

Fototeka Filmoteki Narodowej

Fototeka Filmoteki Narodowej

Fototeka Filmoteki Narodowej to wirtualny album historii filmu polskiego, prezentujący zbiory fotograficzne Filmoteki Narodowej z lat 1908-1989. Serwis został uruchomiony w listopadzie 2009 r. Filmoteka regularnie digitalizuje fotosy zachowane na negatywach, diapozytywach i odbitkach pozytywowych oraz udostępnia je na stronie www.fototeka.fn.org.pl. Obecny zbiór on-line to ponad 160 tys. fotosów.

ŁĄCZONE

LEGALNE ŹRÓDŁA

/ Archiwa

Internet Archive

LEGALNE ŹRÓDŁA

/ Archiwa

Narodowe Archiwum Cyfrowe

Narodowe Archiwum Cyfrowe

Narodowe Archiwum Cyfrowe zawiera ponad 160 000 fotografii archiwalnych i jest stale rozwijany. Zdjęcia pochodzą z okresu od drugiej połowy XIX wieku do czasów współczesnych. Każdy może za darmo wykorzystać do 300 fotografii rocznie, spełniając zasady publikacji określone przez NAC (więcej: http://www.nac.gov.pl/biuro). Zobacz trailer 3d http://youtu.be/gjswjIAp41I

ŁĄCZONE

LEGALNE ŹRÓDŁA

/ Archiwa

Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych

Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych

Multidyscypinarne Repozytorium Cyfrowe złożone ze zdigitalizowanych materiałów archiwalnych, publikacji naukowych, dokumentacji badań oraz piśmienniczego dziedzictwa kulturowego wyselekcjonowanych ze zbiorów 16 polskich instytutów naukowych oraz ich bibliotek.

BEZPŁATNE


strona
1/2
2

Do góry!