PARTNERZY I PATRONI

/ Partnerzy strategiczni

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Urząd administracji rządowej, który odpowiada za kulturę rozumianą zarówno jako działalność artystyczna, kształcenie twórców, troska o dziedzictwo kulturowe, jak i promocja artystów – w kraju i poza jego granicami. Koordynuje rozwój działalności kulturalnej i artystycznej, nadzorując państwowe i współprowadzone instytucje kultury i sektor publicznego szkolnictwa artystycznego. Przykłada dużą wagę do edukacji kulturalnej, która – będąc narzędziem budowy potencjału społecznego – pomaga tworzyć m.in. warunki do rozwoju aktywności twórczej. Pełni funkcję mecenasa, tworząc programy dla szerokiego grona odbiorców, wspierające najwartościowsze zjawiska z obszaru kultury. Jednym z ważniejszych zadań MKiDN jest ochrona własności intelektualnej w zakresie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

> WIĘCEJ

PARTNERZY I PATRONI

/ Partnerzy strategiczni

Instytut Książki

Instytut Książki

Instytut Książki został powołany przez Ministra Kultury do promocji polskiej literatury na świecie oraz popularyzacji książek i czytelnictwa w kraju. Instytucja ta informuje, zachęca i przekonuje do tłumaczenia polskich książek i wydawania ich zagranicą. Jej działalność ma na celu także przekształcenie bibliotek gminnych w nowoczesne centra dostępu do wiedzy i kultury. To Instytut Książki wprowadził system MAK+ oraz doprowadził do powstania w Polsce Dyskusyjnych Klubów Książki. Jest on też wydawcą najstarszych i najbardziej zasłużonych polskich czasopism kulturalnych, m.in.: „Nowych Książek″, „Twórczości″, „Literatury na Świecie″, „Dialogu″ czy „Odry″. W serwisie internetowym Instytutu Książki, który znajduje się pod adresem www.instytutksiazki.pl, codziennie w języku polskim i angielskim publikowane są bieżące wiadomości literackie z kraju i ze świata, znajduje się tu również regularny serwis recenzencki oraz biogramy blisko 200 polskich autorów współczesnych i informacje o ponad 1200 książkach wydanych w ostatnich latach, ich fragmenty, eseje krytyczne, adresy wydawców i agencji literackich.

> WIĘCEJ

PARTNERZY I PATRONI

/ Partnerzy strategiczni

FINA

FINA

FINA to instytucja kultury powstała w wyniku połączenia Filmoteki Narodowej i Narodowego Instytutu Audiowizualnego, który finansował projekty Legalnej Kultury. FINA gromadzi, kataloguje, restauruje i udostępniania zbiory narodowego i międzynarodowego dziedzictwa audiowizualnego, a także współtworzy, produkuje, rejestruje i promuje dzieła kultury o wysokim poziomie artystycznym. W serwisach Fototeka, Gapla i Repozytorium Cyfrowe prezentuje materiały zdigitalizowane i zrekonstruowane cyfrowo. W serwisie Nitrofilm znajduje się poddana konserwacji, digitalizacji i rekonstrukcji najcenniejsza część przedwojennej kolekcji filmów fabularnych. FINA składa się również na: stymulującą zainteresowanie muzyką wśród dzieci Muzykotekę Szkolną, Filmotekę Szkolną, która ma za zadanie uczyć młodzież świadomego i krytycznego obcowania ze sztuką filmową, Akademię Polskiego Filmu służącą upowszechnianiu wiedzy o historii polskiego kina oraz serwis Skrytykuj.pl, zachęcający do świadomej dyskusji o kinie wśród młodzieży. FINA jest również wydawcą Dwutygodnik.com - internetowego pisma o kulturze - które na bieżąco relacjonuje i opiniuje życie kulturalne i społeczne w kraju i za granicą.

> WIĘCEJ

PARTNERZY I PATRONI

/ Partnerzy strategiczni

Polski Instytut Sztuki Filmowej

Polski Instytut Sztuki Filmowej

Polski Instytut Sztuki Filmowej powstał w 2005 roku na mocy uchwalonej przez Parlament ustawy o kinematografii. Do głównych zadań Instytutu należy wspieranie rozwoju polskiej kinematografii poprzez dofinansowanie realizacji projektów filmowych na wszystkich etapach: scenariusza, developmentu i produkcji filmu. PISF wspiera również promocję polskiej twórczości filmowej w kraju i za granicą. Współfinansuje organizację festiwali, przeglądów, retrospektyw, a także kampanie promocyjne najlepszych polskich filmów. Instytut przeznacza znaczne środki na edukację i upowszechnianie kultury filmowej, oraz na proces cyfryzacji kin, modernizację infrastruktury kinowej, doskonalenie zawodowe filmowców i działalność Dyskusyjnych Klubów Filmowych. 

Projekt współfinansowany przez Polski Instytut Sztuki Filmowej.

> WIĘCEJ

PARTNERZY I PATRONI

/ Partnerzy strategiczni

Narodowe Centrum Kultury

Narodowe Centrum Kultury

Narodowe Centrum Kultury jest państwową instytucją kultury, której statutowym zadaniem jest podejmowanie działań na rzecz rozwoju kultury w Polsce. Przedmiotem działań Narodowego Centrum Kultury jest: edukacja kulturalna oraz zwiększanie zainteresowania kulturą i sztuką, rozwój i profesjonalizacja sektora kultury, promocja polskiego dziedzictwa narodowego jako elementu europejskiego dziedzictwa kulturowego, oraz podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej i państwowej. Narodowe Centrum Kultury zajmuje się także: inspirowaniem i wspomaganiem działających w sferze kultury i dziedzictwa narodowego ruchów społecznych oraz organizacji pozarządowych, informacją kulturalną oraz pracami badawczymi w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego oraz podwyższaniem kwalifikacji kadr zajmujących się działalnością kulturalną.

> WIĘCEJDo góry!