Akademickie biblioteki cyfrowe

Biblioteki cyfrowe to systemy informacyjno-wyszukiwawcze tworzone przez instytucje sprawcze lub podmioty współpracujące, w którym gromadzone są uporządkowane zbiory zasobów cyfrowych, tj. dokumenty w oryginalnej postaci cyfrowej (born digital) oraz dokumenty zdigitalizowane będące odwzorowaniem dokumentów w postaci tradycyjnej, udostępniane bezpłatnie w sieci za pomocą specjalistycznego oprogramowania do tworzenia biblioteki cyfrowej i zarządzania nią.
Misją biblioteki cyfrowej jest zapewnienie użytkownikom dostępu do dziedzictwa kulturowego w postaci zbiorów cyfrowych oraz zachowanie ich (w odpowiednich formatach) dla potomnych dzięki procesowi długoterminowej archiwizacji.

Źródło: Morawiec, Barbara Maria (2016). Biblioteki cyfrowe: tworzenie, zarządzanie, odbiór. Gliwice: OnePress – Grupa Wydawnicza Helion, s. 43.STREFA DLA STUDENTÓW

/ Akademickie biblioteki cyfrowe

Europe PMC

Europe PMC

Europa PMC to repozytorium zapewniające dostęp do artykułów, książek, patentów i wytycznych klinicznych z dziedziny nauk przyrodniczych. Europa PMC zapewnia dostęp do takich bazach danych jak Uniprot, European Nucleotide Archive (ENA), Protein Data Bank Europe (PDBE) i BioStudies.

BEZPŁATNE

STREFA DLA STUDENTÓW

/ Akademickie biblioteki cyfrowe

Federacja Bibliotek Cyfrowych

Federacja Bibliotek Cyfrowych

Przeszło 5 mln obiektów ze 134 polskich bibliotek cyfrowych sprawiają, że FBC jest największym dostarczycielem danych dla Europeany.

BEZPŁATNE

STREFA DLA STUDENTÓW

/ Akademickie biblioteki cyfrowe

PLOS

PLOS

Działająca od 2000 roku Public Library of Science to jedna z największych bibliotek cyfrowych, w której każdy może udostepnić swoją zdygitalizowaną książkę, pracę lub artykuł naukowy w dziedzinie biologii, medycyny i genetyki. Wszystkie opublikowane prace są recenzowane.

BEZPŁATNE

STREFA DLA STUDENTÓW

/ Akademickie biblioteki cyfrowe

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

Repozytorium zawiera publikacje polskich naukowców w otwartym dostępie, afiliowane przez przeszło 3,5 tys. jednostek naukowych, technicznych i medycznych. Repozytorium Centrum Otwartej Nauki jest adresowane do całego polskiego środowiska naukowego. W repozytorium są udostępniane różnego rodzaju materiały naukowe, takie jak artykuły, książki, materiały konferencyjne, raporty czy rozprawy doktorskie.

BEZPŁATNE

STREFA DLA STUDENTÓW

/ Akademickie biblioteki cyfrowe

Europeana

Europeana

Przeszło 58 milionów zarchiwizowanych do postaci cyfrowej i udostępnionych do wglądu publicznego dzieł sztuki, książek, filmów i nagrań z całej Europy. Obrazy można filtorwać nie tylko pod względem tematyki, czy daty powstania, ale również dominującego koloru.

BEZPŁATNE

STREFA DLA STUDENTÓW

/ Akademickie biblioteki cyfrowe

Kolekcja bezpłatnych czasopism elektronicznych University of Nevada

Kolekcja bezpłatnych czasopism elektronicznych University of Nevada

Baza czasopism w otwartym dostępie z 14 czołowych dziedzin wiedzy powołana przez Uniwersytet w Reno, w stanie Nevada.

BEZPŁATNE

STREFA DLA STUDENTÓW

/ Akademickie biblioteki cyfrowe

Polona

Polona

Polona udostępnia do wglądu publicznego zbiory Biblioteki Narodowej oraz instytucji z nią współpracujących. Każdego dnia baza zdigitalizowanych książek, czasopism, grafik, map, muzykaliów, druków ulotnych oraz rękopisów, poszerza się o nawet 2 tys. obiektów. Dostęp do materiałów chronionych prawem autorskim jest możliwy na terminalach w czytelniach Biblioteki Narodowej lub za pośrednictwem Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych Academica.

BEZPŁATNE

STREFA DLA STUDENTÓW

/ Akademickie biblioteki cyfrowe

Repozytorium ECNIS

Repozytorium ECNIS

Repozytorium ECNIS, czyli łódzkiego Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera posiada na zasadach otwartej licencji. Baza zawiera artykuły omawiające nastepujące zagadnienia: epidemiologia chorób zawodowych i środowiskowych, toksykologia środowiskowa i kliniczna, medycyna pracy i patologia, higiena pracy i środowiska, promocja zdrowia w miejscu pracy, radiometria i higiena promieniowania, psychologia i socjologia pracy, fizjologia zawodowa i ergonomia, organizacja i ekonomika służby zdrowia.

BEZPŁATNEDo góry!