AKADEMICKIE BIBLIOTEKI CYFROWE

/ Repozytoria polskich uczelni

Katalog akademickich bibliotek cyfrowych

Katalog akademickich bibliotek cyfrowych

Legalna Kultura przygotowała listę repozytoriów działających na polskich uczelniach wyższych i najważniejszych ośrodkach naukowych w naszym kraju. Można z nich korzystać na zasadzie otwartego dostępu.


Uczelnie wyższe:

Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego

Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Łódzkiego

Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej

Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Papieskiego

Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Wrocławskiego

Biblioteka Cyfrowa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Biblioteka Cyfrowa Politechniki Koszalińskiej

Biblioteka Cyfrowa Politechniki Lubelskiej

Biblioteka Cyfrowa Politechniki Śląskiej

Biblioteka Cyfrowa Politechniki Warszawskiej

e-biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego

Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa

Repozytorium Cyfrowe Uniwersytetu Techniczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy

Repozytorium Dolnośląskiej Szkoły Wyższej

Repozytorium Eny Politechniki Wrocławskiej

Repozytorium Instytucjonalne Krakowskiej Akademii eRIKA

Repozytorium Naukowe Politechniki Poznańskiej

Repozytorium Politechniki Krakowskiej

Repozytorium Polsko-Japońskiej Szkoły Technik Komputerowych

Repozytorium Publikacji Naukowych Politechniki Śląskiej

Repozytorium Uniwersytetu w Białymstoku

Repozytorium Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Repozytorium Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego

Repozytorium Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Repozytorium Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie

Repozytorium Uniwersytetu Rzeszowskiego

Repozytorium Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach

Repozytorium Uniwersytetu Wrocławskiego

Repozytorium Wiedzy Politechniki Wrocłowskiej

Repozytorium Wyższej Szkoły BiznesuBiblioteki tematyczne:

Bibliologiczna Biblioteka Cyfrowa

Biblioteka Cyfrowa Informatyki

Biblioteka Cyfrowa Instytutu Geodezji i Kartografii

Biblioteka Cyfrowa Instytutu Łączności

Biblioteka Cyfrowa Instytutu Nafty i Gazu

Biblioteka Cyfrowa Katedry Lingwistyki Formalnej Uniwersytetu Warszawskiego

Biblioteka Cyfrowa Polskiego Instytutu Antropologii

Cyfrowa Biblioteka Druków Ulotnych Polskich i Polski Dotyczących

Cyfrowa Biblioteka Historii Medycyny i Farmacji

Cyfrowa Biblioteka Pedagogiczna w Chełmie

e-kolekcja Czasopism Polskich

e-Zasoby Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Księgozbiór Wirtualny Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES

Polonijna Biblioteka Cyfrowa

Repozytorium Biblioteka Cyfrowa – Instytut Podstaw Informatyki PAN

Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych

Repozytorium Cyfrowe Instytutu Historii PAN

Repozytorium Cyfrowe Poloników

Otwarte Repozytorium Nauk Historycznych

PAUart – Katalog Zbiorów Artystycznych i Naukowych Polskiej Akademii Umiejętności

Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa

Rolnicza Biblioteka Cyfrowa

Statystyczna Biblioteka Cyfrowa

Wirtualna Biblioteka Literatury Polskiej

Zbrojownia – Wojskowa Biblioteka CyfrowaInne instytucje naukowe:

Biblioteka Otwartej Nauki

Cyfrowe Dziedzictwo Kulturowe

Cyfrowe Muzeum Narodowe

Repozytorium Instytucjonalne Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-SieciowegoArchiwa historyczne:

Archiwum Akt Nowych

Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie

Armarium – Dominikańska Biblioteka Cyfrowa

Cyfrowe Archiwum KK NSZZ Solidarność

Cyfrowe Archiwum Tradycji LokalnejNajwiększe biblioteki regionalne:

Bałtycka Biblioteka Cyfrowa

Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa

Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa

Małopolska Biblioteka Cyfrowa

Mazowiecka Biblioteka Cyfrowa

Podlaska Biblioteka Cyfrowa

Śląska Biblioteka Cyfrowa

Wielkopolska Biblioteka CyfrowaDo góry!